Om Skoletjenesten
 • Arbejdermuseet_undervisningstilbud_skoletjenesten
 • Kontakt

  Ane Riis Svendsen
  Undervisnings- og udviklingsansvarlig
  ars@skoletjenesten.dk
  Tlf: 28 92 36 71

  Rikke Lie Halberg
  Undervisnings- og udviklingsansvarlig
  rha@arbejdermuseet.dk
  Tlf: 91 89 67 71
 • Læs mere

  Dyk ned i tal og fakta for Skoletjenestens afdelinger og find den samlede årsberetning for videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Arbejdermuseet

Skoletjenestens årsberetning 2017-18.

Arbejdemuseet i tal 17-18

Hent tal og figurer her

 

Skoletjenesten på Arbejdermuseet har siden foråret 2017 været placeret i en ny organisationsstruktur, hvor afdelingen indgår i museets nyoprettede programafdeling. Denne organisationsændring er med til at synliggøre og styrke de oplagte synergier, der er mellem undervisning, udstillinger og events på museet.

Ud over at opdatere og kvalitetssikre eksisterende forløb og udvikle nye har vi i 2017-18 også gennemført en lang række aktiviteter med eksterne samarbejdspartnere. Partnerskaberne har både ligget i Københavns Kommunes åben skole-regi, men vi har også haft andre typer af samarbejdspartnere, f.eks. Rødovre Kommune og skoler, som har været involveret i kortere særforløb på museet.

Stærkere sammenhæng mellem undervisning og udstilling
Den vigtigste følge af organisationsændringen på museet har for vores afdeling været en styrket sammenhæng mellem undervisning og udstillingsopbygning. Det har konkret betydet, at der fra opstart af nye projekter har siddet en UUA med i projektgruppen, og at der nu konsekvent tales om ”undervisnings- og udstillingsprojekter”. Dette er prioriteter og italesættelser, der hjælper nye tænkemåder på vej og skaber rum for en ny type undervisning, hvor det at inddrage udstillingen i undervisningen er mere dynamisk og ligetil.

Samarbejdet har udmøntet sig i en række særarrangementer af, for og med børn og unge. I forbindelse med udstillings- og undervisningsprojektet ”Stop slaveri!” (marts 2017-april 2018) afholdt vi et undervisningsevent for 75 udskolingselever fra fire skoler om slaveri før og nu. Senere var 75 andre unge fra 10. klasse, 1. g og 2. g medudviklere i pop up-udstillingen ”FRIHED! LIGHED! & BØRNESLAVERI?”, som blev vist fra januar til marts. Endelig satte 22 valgfagselever fokus på rettigheder gennem en velbesøgt aktion i udstillingen som afslutning på deres ”Unge stemmer”-valgfagsforløb i marts. Børneudstillingen ”Rimhelten Halfdan” (maj-august 2018) blev indviet af 125 børnehaveklassebørn, som sammen med pigekoret fra Sankt Annæ, kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld og historiefortæller Kasper Sørensen sang og legede udstillingen godt i gang. I årets løb har der også været fuld gang i udviklingen af det kommende udstillings- og undervisningsprojekt ”Håndens arbejde”, med blandt andet brugerinddragende workshops på skolerne og på museet.

Samarbejdet har givet en række pædagogiske gevinster:

 • Når didaktisk og pædagogisk faglighed inddrages tidligt i udstillingsopbygningen, kan vi styrke det læringsmæssige udbytte og gøre det sjovere at være underviser.
 • At få skabt en forståelse i projektgruppen for de enkelte deltageres fagligheder i det enkelte projekt er afgørende for et godt samspil.
 • Samarbejdet har givet et øget kendskab til nye målgrupper, f.eks. dagtilbud, 0. klasse samt EUD/EUX.

Længerevarende partnerskaberPartnerskaber
Afdelingen har i mange år arbejdet med tilbagevendende partnerskaber. I år har de været eksternt finansieret gennem Københavns Kommunes Åben Skole-pulje. Museet har udviklet og gennemført et turboforløb med Lergravsparken med fokus på “fattigdom dengang og i dag”, et “Unge stemmer”-valgfag med Langelinieskolen med fokus på “rettigheder” og et forløb med Den Classenske Legatskole omkring inddragelse af rap/hiphop som udtryksform i formidling af industrialiseringen og det moderne gennembrud. Det pædagogiske fokus i årets partnerskaber har været:

 • Formativ feedback som metode, når elever arbejder i proces og har været koblet op på afdelingens pædagogiske laboratorium.
 • Samskabelse af forløb i et forsøg på at styrke skolernes ejerskab til partnerskabet.
 • Inddragelse af nye udtryksformer i formidlingen af fagligt stof.

Den formative feedback arbejder vi videre med ind i det kommende skoleår, hvor vi udvikler et videnprodukt som led i det pædagogiske laboratorium. Vi vil også fortsat have fokus på samskabelsen i vores partnerskaber, da afdelingen har kunnet drage nytte af de nye erfaringer og implementere dem i en ny praksis.