Om Skoletjenesten
  • Kontakt

    Dorte Villadsen
    Pædagogisk udviklingschef
    Tlf: 24 90 13 67
  • Følg os på Linkedin

    Få nyt om jobs, temadage, konferencer, kurser og andre arrangementer på Skoletjenestens Linkedin for sektoren.

Underviserkurser

Skoletjenesten afholder kurser for underviserne på kulturinstitutioner og i andre eksterne læringsmiljøer. Kurserne varer som regel fire timer, og underviserne er erfarne museumsundervisere. Målet med kurserne er at understøtte kvaliteten af undervisningen på de enkelte kulturinstitutioner ved at give underviserne nogle generelle pædagogiske værktøjer og bidrage til en pædagogisk grundforståelse, som kan gå i samspil med kulturinstitutionens egen faglige og pædagogiske oplæring af underviserne.

Der afholdes typisk på et år to underviserkurser om dialogbaseret undervisning og to underviserkurser om den gode undervisning.
Du kan holde dig orienteret om datoer for kommende underviserkurser her på siden.

Underviserkurser foråret 2020

Den gode undervisning: Den 27. februar 2020 kl. 12.00-16.00 i Kommandocentralen under Frederiksberg Rådhus

Dialogbaseret undervisning: Den 14. april 2020 kl. 12.00-16.00 i mødelokalet Pio på Arbejdermuseet