Årsberetning: Sammen om at udvikle praksis

Som videncenter hviler Skoletjenesten på en partnerskabspraksis, der i forskellige konstellationer udgør nerven og kilden til det, vi er, gør og kan. I Skoletjenestens årsberetning, "Sammen om at udvikle praksis", giver vi et indblik i de forskellige typer af partnerskaber, der kendetegner vores arbejde.

Årsberetning 2018-19 forside

 

Tætte partnerskaber med kulturinstitutioner

For det første indgår Skoletjenesten i partnerskaber med kulturinstitutioner, hvor vi gennem tæt fagligt samarbejde videreudvikler institutionernes undervisning. I tre interviews med ledere fra henholdsvis SMK - Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og KØS Museet for kunst i det offentlige rum belyser vi, hvordan denne type partnerskab kan skabe værdi på kulturinstitutionerne.

Partnerskaber der bidrager til skoleudvikling

Dernæst er der partnerskaberne mellem kulturinstitutioner og skoler, der eksempelvis bidrager til skolens undervisning og udvikling. I årsberetningen beskriver vi, hvordan samarbejdet med lokale kulturinstitutioner understøtter og udvikler arbejdet med projektopgaven og et innovationsuge-forløb på henholdsvis Valhøj Skole og Det Kongelige Vajsenhus.

En sektor der samarbejder om undervisning i eksterne læringsmiljøer

En tredje form for partnerskaber i Skoletjenesten er kommunale. Fra vores nationale arbejde ved vi, at understøttelse af hele sektoren omkring åben skole og undervisning i eksterne læringsmiljøer er afgørende, og at kommunerne her spiller en nøglerolle.

Skoletjenestens årsberetning er en åben invitation til fortsat at udveksle viden og samarbejde på tværs for at løfte undervisningen til et nyt niveau - til glæde for skolebørn, børnehavebørn og unge på ungdomsuddannelserne.

Afdelingernes årsberetninger 2018-19

I afdelingernes årsberetninger finder du nøgletal for de enkelte kulturinstitutioner, og du kan læse om årets hovedresultater og væsentligste aktiviteter på undervisningsområdet. Du kan også dykke ned i udvalgte indsatser og projekter, som har fyldt i året og få indblik i, hvordan det skaber værdi for undervisningen af de børn og unge, der besøger kulturinstitutionen. Det kan f.eks. være arbejdet med partnerskaber, udvikling af undervisningen og metoder til pædagogisk udvikling. 

Arbejdermuseet

Arken

Dansk Arkitektur Center

Den Blå Planet

Designmuseum Danmark

Film-X

Københavns Befæstning

Københavns Museum

KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Museet for Samtidskunst

Museum Vestsjælland

Musikmuseet

Naturcenter Amager Strand

Sagnlandet Lejre

Statens Museum for Kunst

Skoletjenesten Bornholm

Skoletjenesten Öresund

Vikingeskibsmuseet

Zoologiske Have

 

Tidligere årsberetninger

Årsberetning 2017-18 (pdf)

Årsberetning 2017-18 (Issuu)

Årsberetning 2016-17 (pdf)

Årsberetning 2016-17 (Issuu)

Årsberetning 2015-16 (pdf)

Årsberetning 2015-16 (Issuu)

Årsberetning 2014-15 (pdf)

Årsberetning 2013-14 (pdf)

Årsberetning 2012-13 (pdf)

Har du spørgsmål til Skoletjenestens årsberetninger?

Claus_Poulsen_Undervisningstilbud_Skoletjenesten

Claus Poulsen

Leder af Skoletjenesten
Tlf
51 68 02 87
Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten undervisningstilbud

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68
Dorte Villadsen Skoletjenesten undervisningstilbud

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67