Fest i Åbne Sår (FÅS)

Klassetrin
Læringsmål
Elevernes kendskab til egen identitet, deres følelser og tanker uddybes gennem individuelle refleksioner og kreative udtryk.

Eleverne forbedrer deres sociale kompetencer, idet de ikke får et nyt sprog, men udvikler det, de allerede har, til at snakke om deres eget og det generelle indre liv. Derudover vil deres tolerance for diversitet øges, da de opfordres til at acceptere og relatere til hinanden.

Perfektionskulturen modarbejdes, da workshoppen understreger, at det ikke er godt at have det dårligt, men det er okay - det er en del af at være menneske.

Ved at normalisere psykisk sårbarhed lærer eleverne, at det ikke er skamfuldt. Deraf kan de nemmere søge hjælp og støtte, hvilket styrker deres mentale sundhed og skaber en konstruktiv kultur.