FRA LYD TIL MUSIK

Klassetrin
Læringsmål
Eleven har viden om lyd som fænomen og om sammenhængen mellem tonehøjde og instrumenters konstruktion. Eleven kan reflektere over forskelle mellem lyd, støj og musik.

Eleven har viden lyddannelse og lydformning i udvalgte musikinstrumenter.

Eleven kan lytte og differentiere forskellige typer af klangkilder og musikinstrumenter. Eleven kan italesætte klangforskelle på forskellige typer af musikinstrumenter.