Analysemedarbejder med it-didaktisk profil til projektansættelse i Skoletjenesten

COVID-19 og nedlukningen har i en periode umuliggjort den fysiske undervisning og fået mange eksterne læringsmiljøer til at udvikle nye digitale undervisningsformater. Skoletjenesten ønsker på denne baggrund at oparbejde en større viden om formater og kvaliteter ved digital undervisning i eksterne læringsmiljøer. Derfor søger vi en analysemedarbejder til at gennemføre en landsdækkende opsamling af nuværende erfaringer i en mindre undersøgelse.

Som analysemedarbejder bliver din opgave

 • at indsamle, kategorisere og beskrive forskellige typer af digitale undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer på baggrund af nuværende erfaringer
 • at identificere faglige og pædagogiske kvaliteter og udviklingspotentialer ved de forskellige typer af digitale undervisningstilbud på baggrund af nuværende erfaringer
 • at udarbejde et overblik over forskellige digitale undervisningsformater og pege på pædagogiske kvaliteter og udviklingspotentialer
 • at formidle undersøgelsens resultater via en artikel eller et andet egnet format
 • på baggrund af ovenstående at udforme et undersøgelsesdesign, der kan tilvejebringe yderligere viden på området med henblik på en større undersøgelse/evt. udviklingsarbejde

Vi forventer, at du

 • har viden om it-didaktik og undervisningsfaglige tematikker, der knytter sig til dette
 • har viden om og metoder til at udforme undersøgelsesspørgsmål og undersøgelsesdesign
 • kan gennemføre undersøgelser, der kombinerer indsamling, analyse og behandling af både kvantitative og kvalitative data
 • har indsigt i samarbejdsfeltet mellem skoler/uddannelsesinstitutioner og eksterne læringsmiljøer i relation til undervisningsfaglige temaer, der er i spil her
 • har indsigt i pædagogik og didaktik i skole og eksterne læringsmiljøer
 • kan arbejde selvstændigt, men har blik for hvornår samarbejde og sparring er nødvendigt for at skabe progression i arbejdet
 • har en uddannelsesbaggrund/erfaring inden for it-didaktik og børn og unge og evt. eksterne læringsmiljøer
 • har kommunikationsfaglige kompetencer til formidling af undersøgelsens resultater
 • er udadvendt og opsøgende og trives med at være i kontakt med mange forskellige aktører

Vi tilbyder 

 • mulighed for at være med til at udvikle viden på et helt nyt felt – digitale undervisningsformater i eksterne læringsmiljøer
 • et engageret, tværfagligt miljø, hvor gensidig kollegial sparring og refleksion indgår som et vigtigt redskab til at gøre os klogere på det, vi gør   

I det daglige bliver du en del af teamet Pædagogisk Udvikling, men du skal i høj grad arbejde på tværs af alle Skoletjenestens faglige enheder. Du vil desuden have en bred kontaktflade til øvrige eksterne læringsmiljøer rundt om i landet.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er en fire-måneders projektansættelse og ønskes besat den 1. oktober 2021 eller snarest muligt. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Der er tale om en 30-timers stilling med ansættelse i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen/Skoletjenesten. Arbejdsstedet er Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer, Gyldenløvesgade i København V. 

Kontakt

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte udviklingschef Dorte Villadsen på 2490 1367 eller Skoletjenestens kommunikationschef Siska Rohr Harrebye på 2490 1368. Se endvidere www.skoletjenesten.dk.

Ansøgning vedlægges relevant dokumentation, herunder CV samt dokumentation for uddannelse  

Søg via nedenstående link senest søndag den 8. august 2021

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler fredag den 13. august 2021 hos Skoletjenesten i Gyldenløvesgade, København V.

 

Om Skoletjenesten

Skoletjenesten er nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer. Vi er en aktiv ressource for kommuner og kulturinstitutioner og samarbejdspartner for andre nationale aktører. Skoletjenesten udvikler undervisning i eksterne læringsmiljøer, der giver børn og unge i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser unikke muligheder for læring og dannelse. Vi indsamler, systematiserer og dokumenterer viden og erfaringer fra eksterne læringsmiljøer og deler det med alle interesserede aktører i sektoren. Skoletjenesten initierer og understøtter netværk, der skaber videndeling på tværs af eksterne læringsmiljøer.