Faglig medarbejder med en stærk pædagogisk og naturfaglig profil til Skoletjenesten

Vi søger en medarbejder, der kan bidrage til den igangværende udvikling af Skoletjenesten som et nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Som faglig medarbejder bliver du en del af Skoletjenestens pædagogiske udviklingsteam, der arbejder for at understøtte og kvalificere aktiviteter med det mål, at børn og unge møder undervisning i eksterne læringsmiljøer af høj kvalitet. Det sker gennem Skoletjenestens pædagogiske laboratorier, faglige arrangementer samt sparring og konsulenthjælp til aktører i sektoren.

Vi ønsker at supplere teamet med en profil, der har særlig viden inden for de naturfaglige læringsmiljøer.

Vi forventer, at du kan medvirke til, at:

 • Understøtte og videreudvikle arbejdet i Skoletjenestens pædagogiske laboratorier
 • Udvikle praksisbaseret viden om undervisning i og brug af eksterne læringsmiljøer
 • Omsætte Skoletjenestens viden og erfaringer til andre gennem oplæg, kurser, sparring og konsulenthjælp
 • Planlægge og facilitere fora for videndeling som f.eks. temadage, konferencer, workshop, studie- og arbejdsgrupper
 • Indgå i en faglig kvalificering af partnerskaber og projekter, hvor Skoletjenesten samarbejder med andre aktører i sektoren som f.eks. kommuner, uddannelsesinstitutioner og eksterne læringsmiljøer
 • Udvikle Skoletjenestens samarbejdsflader og netværk med aktører i sektoren
 • Styrke Skoletjenestens arbejde med naturfaglige læringsmiljøer og aktiviteter/samarbejder
 • Udvikle og forankre metoder til evalueringspraksis

Vi forventer, at du har:

 • Erfaring med og opdateret viden om samarbejdsfeltet mellem skoler/uddannelsesinstitutioner og eksterne læringsmiljøer som f.eks. åben skole, partnerskaber og brugerinddragelse
 • Solid teoretisk og praktisk viden om pædagogik og didaktik inden for naturfag i eksterne læringsmiljøer og skole/uddannelsesverdenen
 • Erfaring med konsulentarbejde, kursusudvikling og sparring til aktører i sektoren af eksterne læringsmiljøer
 • Erfaring med udvikling af undervisning i eksterne læringsmiljøer
 • Viden om metoder til erfaringsopsamling og stærke analytiske kompetencer, herunder udformning af evalueringsdesign
 • Sikkerhed i faglig formidling til forskellige målgrupper
 • Interesse for at udvikle nye formater til faglig formidling
 • Erfaring med og viden om, hvordan man gennem dialog og deltagelse i praksis skaber refleksion, inspiration og praksisnær læring

Vi tilbyder

 • Et engageret fagligt miljø, hvor gensidig kollegial sparring og refleksion indgår som et vigtigt redskab til at gøre os klogere på det vi gør
 • En arbejdsplads, hvor du får mulighed for at være med til at udvikle Skoletjenesten som et nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst.
Der er tale om en 37-timers stilling med ansættelse i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen/Skoletjenesten.
Arbejdsstedet er Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer, Gyldenløvesgade, København V. Stillingen ønskes besat den 1. december 2020.

Kontakt

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte pædagogisk udviklingschef Dorte Villadsen på 2490 1367. Se endvidere www.skoletjenesten.dk
Ansøgning vedlægges relevant dokumentation, herunder CV samt dokumentation for uddannelse.

Søg via nedenstående link senest søndag den 4. oktober 2020

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 21. oktober 2020 hos Skoletjenesten, Gyldenløvesgade 15, København V.

 

Om Skoletjenesten

Skoletjenesten er nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer. Vi er en aktiv ressource for kommuner og kulturinstitutioner og samarbejdspartner for andre nationale aktører. Skoletjenesten udvikler undervisning i eksterne læringsmiljøer, der giver børn og unge i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser unikke muligheder for læring og dannelse. Vi indsamler, systematiserer og dokumenterer viden og erfaringer fra eksterne læringsmiljøer og deler det med alle interesserede aktører i sektoren. Skoletjenesten initierer og understøtter netværk, der skaber videndeling på tværs af eksterne læringsmiljøer.