Skoletjenesten søger en faglig medarbejder til udvikling af aktiviteter i hele Danmark

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer er i gang med at forankre erfaringer fra projektet Nationalt Netværk af Skoletjenester. Vi søger derfor en medarbejder, der får særlige opgaver med at fastholde og videreudvikle sammenhæng og fremdrift i nuværende og kommende samarbejder med kommuner, eksterne læringsmiljøer og samarbejder på tværs af landet.

Som faglig medarbejder bliver du en del af Skoletjenestens pædagogiske udviklingsteam. Stillingen er forankret i Skoletjenestens sekretariat i København. Der må påregnes nogen rejseaktivitet rundt i landet. Stillingen er nyoprettet.

Vi forventer, du kan

 • styrke og videreudvikle Skoletjenestens samarbejder med kommuner med et særligt fokus vest for Storebælt
 • indgå i Skoletjenestens arbejde med at udvikle partnerskaber med eksterne læringsmiljøer vest for Storebælt
 • styrke og videreudvikle praksis hos Skoletjenestens nuværende og kommende regionale koordinatorer
 • understøtte og kvalificere udvikling af anvendelsesorienteret viden om undervisning i eksterne læringsmiljøer
 • udvikle og kvalificere partnerskaber og projekter på tværs af lokale, regionale og nationale aktører i sektoren
 • skabe og videreudvikle lokale, regionale og nationale netværk i sektoren
 • arbejde på både et praktisk, strategisk og organisatorisk niveau
 • arbejde systematisk og forankre erfaringer i praksis
 • bidrage til koordinering samt viden- og erfaringsudveksling på tværs af Skoletjenestens forskellige aktiviteter

Vi forventer, at du har

 • solid og opdateret faglig og organisatorisk viden om samarbejdsfeltet mellem kommuner, skoler/uddannelsesinstitutioner og eksterne læringsmiljøer, herunder Åben Skole
 • pædagogisk og didaktisk viden om undervisning på kulturinstitutioner og øvrige eksterne læringsmiljøer
 • viden om og erfaring med udvikling og facilitering af netværk, sparring og konsulentarbejde
 • viden om og erfaring med metoder og systematik i erfaringsopsamling fra praksis med henblik på at skabe anvendelsesorienteret viden
 • viden om og erfaring med, hvordan man gennem dialog og deltagelse i praksis skaber refleksion, inspiration og praksisnær læring
 • erfaring med koordinering af udviklingsarbejde og sparring til de involverede partnere
 • et godt netværk i sektoren af eksterne læringsmiljøer
 • blik for og mod til at afprøve nye samarbejdsformer i udviklingen af Skoletjenesten som nationalt videncenter for undervisning i eksterne læringsmiljøer

Vi tilbyder

 • et engageret fagligt miljø, hvor gensidig kollegial sparring og refleksion indgår som et vigtigt redskab til at gøre os klogere på det, vi gør
 • en arbejdsplads, hvor du får mulighed for at være med til at udvikle Skoletjenesten som et nationalt videncenter

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Der er tale om en 37 timers stilling med ansættelse i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen/Skoletjenesten.

Arbejdsstedet er Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer, Gyldenløvesgade i København V.

Stillingen ønskes besat den 1. december 2020

Mere information

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte pædagogisk udviklingschef Dorte Villadsen på 2490 1367.

Se endvidere www.skoletjenesten.dk.

Søg via nedenstående link senest mandag den 28. september 2020

Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade relevant dokumentation, herunder CV samt dokumentation for uddannelse.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 5. oktober 2020 hos Skoletjenesten, Gyldenløvesgade, København V.

 

Om Skoletjenesten

Skoletjenesten er nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer. Vi er en aktiv ressource for kommuner og kulturinstitutioner og samarbejdspartner for andre nationale aktører. Skoletjenesten udvikler undervisning i eksterne læringsmiljøer, der giver børn og unge i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser unikke muligheder for læring og dannelse. Vi indsamler, systematiserer og dokumenterer viden og erfaringer fra eksterne læringsmiljøer og deler det med alle interesserede aktører i sektoren. Skoletjenesten initierer og understøtter netværk, der skaber videndeling på tværs af eksterne læringsmiljøer.