Københavns Museum

Kontakt

Dorte Villadsen
Pædagogisk udviklingschef
Tlf: 24901367

Foto: Københavns Museum

Skoletjenesten søger to pædagogiske udviklingskonsulenter med hhv. naturfaglig og kulturhistorisk profil

Vil du være med til at videreudvikle den enestående danske sektor for eksterne læringsmiljøer? Har du visioner og ambitioner for, hvordan eksterne læringsmiljøer fortsat kan udvikle deres undervisningspraksis, så børn og unge over hele landet involveres, begejstres og udfordres? Og kan du sætte din teoretiske, pædagogiske viden i spil tæt på praksis? Så er det måske dig, vi søger.

Skoletjenesten er lige nu i en fase, hvor vi som nationalt videncenter er i gang med at rykke til næste niveau. I dette arbejde har vi brug for to nye, stærke pædagogiske profiler, der både kan indgå i driften af de daglige opgaver og hjælpe os med at spotte udfordringer, gribe tendenser og omsætte dem til konkrete initiativer, der gør en forskel for de mange aktører i sektoren.

Vi har brug for kandidater med didaktisk faglighed, erfaring og netværk på hhv. det naturfaglige og kulturhistoriske område – begge i kombination med generelle kompetencer i forhold til udvikling af videncentret.

Vi forudsætter, at du har:

 • generel viden om etablering, udvikling og organisering af skoletjenesteaktiviteter i eksterne læringsmiljøer og kommuner
 • opdateret viden om undervisningsfaglige problemstillinger, aktuelle temaer og udviklingspotentialer i eksterne læringsmiljøer knyttet til dit fagområde (naturfag eller kulturhistorie)
 • solid teoretisk og praktisk viden om pædagogik og didaktik inden for dit fagområde (naturfag eller kulturhistorie) i eksterne læringsmiljøer og skole/uddannelsesverdenen, herunder erfaring med udvikling af undervisning i eksterne læringsmiljøer.

Derudover forventer vi, at du har spidskompetencer inden for nogle af nedenstående områder, som vil blive en del af din samlede opgaveportefølje.

Skabe viden
Vi skal udvikle og styrke vores måder at skabe viden på. Vi interesserer os både for den viden, vi skaber i vores pædagogiske laboratorier, i udviklingsprojekter, gennem undersøgelser, analyser og erfaringsopsamlinger og som faglige sparringspartnere.

Derfor er det relevant for os, at du:  

 • har erfaring med at rammesætte og drive pædagogisk udviklingsarbejde
 • har erfaring med at udforme evaluerings- og undersøgelsesdesign og med at udføre evalueringer og undersøgelser
 • har erfaring fra og/eller netværk i relevante forskningsmiljøer
 • har viden om metoder til erfaringsopsamling
 • forstår og mestrer både de langsomme processer, der trækker på forskningens metodeapparat og de hurtige metoder med et tydeligere kommunikations- og modtagerfokus, og at du kan navigere mellem de forskellige formater.

Omsætte viden
Vores viden skal ud og gøre en forskel – både den personbårne viden hos vores konsulenter og dygtige praktikere og den generaliserede viden, der samles og formidles via vores website. Vi skal bruge de formater, der passer til situationen (konferencer, kurser, netværk, konsulenthjælp mv.) og udvikle nye formater, når der er brug for det.

Derfor er relevant for os, at du:

 • har erfaring med at udføre konsulentarbejde og et skarpt blik for, hvad rollen som konsulent indebærer
 • har viden og erfaring med voksenundervisning samt kursus- og arrangementsudvikling
 • er en dygtig facilitator, der formår at sætte eksperter og deres viden i spil
 • har kompetencer inden for netværksudvikling og -ledelse
 • er eksperimenterende og nytænkende og ikke bange for at afprøve nye formater.

Pædagogisk sparringspartner
I vores partnerskaber med eksterne læringsmiljøer, kommuner m.fl. er vi den pædagogiske sparringspartner, der både skal understøtte en eksisterende udvikling, forstyrre med nye perspektiver og eventuelt spotte indhold, der kan være afsæt for nye indsatser.

Derfor er det relevant for os, at du:

 • kan træde i karakter som faglig ekspert, der både kan argumentere for pædagogiske perspektiver og være i stand til at give sparring på modtagerens præmisser
 • kan trives i at navigere mellem forskellige dagsordner blandt forskellige aktører
 • er god til at etablere relationer, at være brobygger og er en løsningsorienteret samarbejdspartner
 • er nysgerrig, undersøgende og holder dig opdateret på dit felt
 • er god til at spotte faglige potentialer, koble forskellige perspektiver og omsætte dem til eksekverbare initiativer
 • har fokus på vigtigheden af at involvere dine kolleger og ledere i dine faglige iagttagelser og overvejelser.

Vores mål er at sammensætte et team, der tilsammen dækker alle områder. Vi forventer derfor ikke, at du mestrer alle ovenstående områder lige godt. I din ansøgning vil vi bede dig om at udvælge og beskrive, hvilke af disse områder, du særlig har spidskompetencer og erfaringer inden for.

Om stillingen

Som pædagogisk udviklingskonsulent vil du indgå i det pædagogiske udviklingsteam med i alt seks faste medarbejdere. Hertil kommer en række regionale koordinatorer i hele landet og undervisnings- og udviklingsansvarlige på Sjælland. Den daglige opgaveløsning involverer oftest også samarbejde på tværs af Skoletjenestens sekretariatet.

Vi tilbyder:

 • et engageret fagligt miljø, hvor gensidig kollegial sparring og refleksion indgår som et vigtigt redskab til at gøre os klogere på det, vi gør
 • en arbejdsplads, der er præget af ambitioner om at gøre en forskel
 • mulighed for at præge en organisation i udvikling.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst. Der er tale om en 37-timers stilling med ansættelse i Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen/Skoletjenesten.

Arbejdsstedet er Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer, Gyldenløvesgade 15, København V.

Stillingerne ønskes besat pr. 1. februar 2022.

Kontakt

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte pædagogisk udviklingschef Dorte Villadsen på 24 90 13 67 eller dv@skoletjenesten.dk Se endvidere www.skoletjenesten.dk

Ansøgning vedlægges relevant dokumentation, herunder CV samt dokumentation for uddannelse.

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 9.12.2021.

Vi forventer at afholde 1. ansættelsessamtaler den 16. og 17. december og 2. ansættelsessamtale den 20. december hos Skoletjenesten, Gyldenløvesgade 15, København V.

Søg stillingen som pædagogisk udviklingskonsulent med naturfaglig profil
Søg stillingen som pædagogisk udviklingskonsulent med kulturhistorisk profil

Om Skoletjenesten

Skoletjenesten er nationalt videncenter for eksterne læringsmiljøer. Vi er en aktiv ressource for kommuner og kulturinstitutioner og samarbejdspartner for andre nationale aktører. Skoletjenesten udvikler undervisning i eksterne læringsmiljøer, der giver børn og unge i dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser unikke muligheder for læring og dannelse. Vi indsamler, systematiserer og dokumenterer viden og erfaringer fra eksterne læringsmiljøer og deler det med alle interesserede aktører i sektoren. Skoletjenesten initierer og understøtter netværk, der skaber videndeling på tværs af eksterne læringsmiljøer.

Københavns Museum

Ansøgningsfrist