Kari Eggert Rysgaard

Kari Eggert Rysgaard Skoletjenesten undervisningstilbud
Legen engagerer os i sagen og hinanden på en helt unik måde, som lagrer sig dybt i vores erindring og erfaringsgrundlag. Alle burde lege noget mere.
Undervisnings- og udviklingsleder
FILM-X
33 74 36 69

Arbejdsområder

  • Drift og udvikling af FILM-X studierne i Cinemateket
  • Udvikling af kreative filmaktiviteter til grundskoler og dagtilbud
  • Produktion af undervisningsmaterialer
  • Vejledning og afholdelse af kurser inden for film- og mediepædagogik

Faglig profil

  • Produktiv læring med film
  • Daglig ledelse af en undervisningsafdeling
  • Projektledelse
  • Rammesætning af kreative læringsforløb til dagtilbud og grundskoleelever i krydsfeltet mellem det digitale og analoge

Udvalgte udgivelser

 

Baggrund
Kari er uddannet kandidat i Medievidenskab fra Københavns Universitet og arbejdede i perioden 2000-2007 med at producere tv- og webindhold til de 8-12-årige i DR’s B&U-afdeling. Siden da har hun været daglig leder af Filminstituttets filmstudier, FILM-X. Hovedfokus har været på at udvikle produktive filmforløb til studierne for grundskoleelever og dagtilbud, og hun har de seneste år deltaget i en gennemgribende modernisering af studierammerne med særligt ansvar for konceptudviklingen af den didaktiske ramme. Kari har varetaget udviklingen af digitale læringsaktiviteter ledsaget af kurser, som understøtter rammesætningen af filmproduktionsforløb ude i skolerne, i børnehaverne og på bibliotekerne.