Om Skoletjenesten
 • Alfabet Turèll Alfabet Turèll af Kenn André Stilling, 2011, Foto Anders Sune Berg Skoletjenesten Undervisningstilbud

  Kontakt

  Dorte Villadsen
  Pædagogisk udviklingschef
  Tlf: 24 90 13 67
 • Find medarbejder

  Kontakt Skoletjenestens medarbejdere, hvis du har spørgsmål til undervisningsafdelinger, pædagogisk udvikling, kommunikation, administration eller Nationalt netværk af skoletjenester.

Konsulentydelser

Skoletjenesten tilbyder forskellige typer af konsulentydelser:

 • Rådgivning i forbindelse med udvikling af undervisningstilbud, læremidler, pædagogisk profil m.m.
 • Rådgivning og sparring i forbindelse med etablering og videreudvikling af skoletjenesteaktiviteter.
 • Udvikling og afholdelse af workshops og kursusforløb vedrørende eksempelvis samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner, undervisnings i eksterne læringsmiljøer og kvalitetssikring af undervisningstilbud.

Eksempler på konsulentydelser

Folketinget:

 • Pædagogisk/didaktisk sparring på afklaringsfase og udbudsrunde på "Politiker for en dag"
 • Sparring på manuskripter til undervisningsfilm om folkestyret
 • Udformning af lærervejledning og inspirationshæfter med elevopgaver til undervisningsfilm om folkestyret (findes i tilknyttning til de enkelte film)

Det Kongelige Bibliotek:

 • Udvikling af undervisningstilbud og kompetenceudvikling af undervisere

Københavns Kommune:

 • Kompetenceudvikling af pædagoger i daginstitutioner i brug af eksterne læringsmiljøer
 • Kompetenceudvikling af lærere i grundskolen i brug af eksterne læringsmiljøer 

Greve Museum:

 • Sparring på udvikling af design for metodebaseret forløb og materiale til "Forstadens Stemmer"

Østsjællands Museum:

 • Afholdelse af kursus "Den gode undervisning" for undervisere og omvisere

Slots- og Kulturstyrelsen:

 • Udvikling af indhold til lærer- og elevmateriale til "Kend dit land"

Kommunequrfik Sermersooq, Nuuk:

 • Sparring på projektplan for udvikling af Kulturrygsæk/skoletjeneste i Nuuk

 

Foto på siden: ©KØS Museum for kunst i det offentlige rum