Om Skoletjenesten

Pædagogiske metoder i eksterne læringsmiljøer

De pædagogiske metoder, der beskrives her, er alle udviklet i eksterne læringsmiljøer og har derfor et særligt fokus på at anvende det fysiske miljø og genstande i undervisningen.

Alle pædagogiske metoder har til hensigt at skabe forudsætninger for, at elevernes læreprocesser og oplevelser bliver vedkommende, engagerende og motiverende i relation til det pågældende indhold i og mål for undervisningen.

Om pædagogiske metoder

model ikonModel: Kvalificer din anvendelsesorienterede undervisning

Når du planlægger et anvendelsesorienteret undervisningsforløb, kan du anvende denne model til at kvalificere dit forløb.

 

Modellen er udviklet af Rikke Maria Nielsen, Skoletjenesten Den Blå Planet, 2019.

Bog: Dialogbaseret undervisningbog ikon

Hvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? I denne bog viser forfatterne, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge på syv museer og udfordrer dem til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og idéer. Herved knyttes museernes demokratiske dannelsesrum til elevernes egen verden, samtidig
med at den flerstemmighed, der ligger latent i alle klasser, udnyttes og øger læringspotentialet.

 

Bogen er skrevet af Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn, 2012.

Med krop, sanser og sprog i samspilartikel

I artiklen kan du læse om, hvordan Musikmuseet arbejder med at få det taktile og sanselige mere sprogligt i spil i undervisningen og drage elevernes personlige sanseoplevelser ind i de fælles læreprocesser.

 

Artiklen er skrevet af Ulla Hahn Ranmar, Skoletjenesten Musikmuseet, 2019.

 

Læsetid Skoletjenesten undervisningstilbudLæsetid 12 min.

artikelHer lugter af 2. verdenskrig

I artiklen kan du læse, hvordan Københavns Befæstning har sat fokus på rollespilsbaseret metode, som praktiseres i flere af afdelingens undervisningsforløb. Konkret har det kontrafaktiske rollespil ”Mission Kold Krig” i Ejbybunkeren været omdrejningspunkt for deres undersøgelser, og i denne artikel kan du læse nærmere om undersøgelsen og blive klogere på metoden.

 

Artiklen er skrevet af Malene Skov Norup, Skoletjenesten Københavns Befæstning, 2019.

 

Læsetid Skoletjenesten undervisningstilbudLæsetid 16 min.

model ikonFeedback til eleverne - En guide til undervisere i eksterne læringsmiljøer

På Arbejdermuseet har vi udviklet en demokratisk pædagogik som metode i undervisningen. Et centralt element i demokratisk pædagogik er, hvordan underviseren bruger spørgsmål til at understøtte feedback til eleverne i deres læreproces.

 

Modellen er udviklet af Arbejdermuseet, 2019.

PublikationPh.d. afhandling: Jamen Hvad skal vi kigge efter? Om at gentænke kunstmuseers demokratiske rolle. - En undersøgelse af hvordan undervisningsforløb på kunstmuseer muliggør børns medborgerskab.

I denne afhandling viser forfatteren, hvordan demokratisk læring er noget der opstår, når særlige rigtige forståelser af, hvad kunst, børn eller viden er, forstyrres. Forskningsprojektet tager afsæt i kortere undervisningsforløb på kunstmuseer, men pointerne om demokratiske begivenheder har relevans ind i et bredere pædagogisk felt. Forskningsprojektet var knyttet til et stort tværmusealt udviklingsprojekt: ”Museer og kulturinstitutioner som rum for medborgerskab”.

 

Afhandlingen er skrevet af Lise Sattrup, 2015.