Vestforbrændingen

Vestforbrændingen

Vores sted

Eleverne får et indblik i affald og relaterer det til sortering, bæredygtighed, ressourcer, genbrug, genanvendelse og affaldshåndtering. Vi dykker dybere ned i vores ressourceforbrug og ser på, hvordan den rigtige behandling af affald kan hjælpe til en bæredygtig udvikling.

Undervisningen bliver relateret til klassens hverdag, og eleverne erfarer, hvad der sker med de sodavandsdåser, de indleverer til genanvendelse, og hvilken betydning det har for miljøet.

Forbrændingsanlægget bliver sat under lup. Hvad gør vi med røgen og resterne? Hvorfor deponerer vi noget affald,  og er det for evig tid? Hvorfor skal noget affald specialbehandles, og hvad sker der med det?

Alle vores undervisningsforløb på Vestforbrænding indeholder en times rundtur på værket. Her oplever eleverne på allernærmeste hold hvor deres affald bliver af, når de har smidt det ud derhjemme. Eleverne får en sanselig og lærerig oplevelse med de mange tons affald, store maskiner og indblik i, hvordan vi laver elektricitet og fjernvarme.

Hvad kendetegner undervisningen hos os?

Processerne i genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling af affald er i fokus. Gennem oplæg, dialog og faglige øvelser lærer eleverne om affaldets sammensætning - og de lærer deres eget skrald at kende.

Sanserne bliver stimuleret på et besøg ved Vestforbrænding; lugt fra knap 1 mio. borgeres skrald, lydene fra flere hundrede daglige skraldebiler, synet af den store kran som løfter 5 ton affald op og temperaturforskellene rundt på anlægget.

Undervisningen understøtter alle en eksperimenterende læring og tilrettelægges så den understøtter gældende lære- og læseplaner for grundskole og ungdomsuddannelser.

Hvad kan børn og unge lære hos os?

Vores undervisningstilbud har til formål at gøre eleverne klogere på affald, ressourcer, sortering og grøn energi gennem undervisning og konkrete, oplevelsesbaserede øvelser.

skoletjenesten undervisningstilbud Vestforbrændingen

Fakta

Bestilling & Kontakt

Bestilling:

Kontakt:

Irene Majving
23461337
Yderligere information:

Forløbene kan primært bestilles af skoler i Vestforbrændings ejerkommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Gribskov, Halsnæs, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk.

 

Skoler udenfor ejerkommunerne kan booke forløbene med 30 dages varsel.