Sagnlandet Lejre

Skoletjenestens årsberetning 2018-19
Undervisning i Sagnlandet Lejre

 Data fra Sagnlandet lejre. Hent som pdf ved at klikke på billedet.

I perioden 2018-19 har Skoletjenesten Sagnlandet Lejre udviklet, tilrettelagt og gennemført undervisningsforløb inden for de historiske perioder fra jægerstenalderen op til nyere tid. Alle undervisningsforløb er praksisnære, støtter både fagformål og tværfaglighed, er afstemt efter Fælles Mål og bidrager til elevernes alsidige personlige udvikling. Særligt for perioden har været et fokus på samarbejde med henholdsvis Folkekirkens Skoletjeneste fra Roskilde og Lolland Falster Stifter og med Jesper La Cour fra ’Det Fortællende Teater’ om at udarbejde nye undervisningstilbud og et lærerkursus.

Samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste fra Roskilde og Lolland Falster Stifter

I samarbejde med Folkekirkens Skoletjeneste Roskilde og Lolland Falster udviklede vi et undervisningstilbud til mellemtrinet, der havde offerritualer som udgangspunkt. Fire klasser begav sig dagligt ud på en tidsrejse og blev mødt af tidsvidner, der i rolle og dragt udførte ritualer, fortalte historier og sagn og bragte arkæologisk kildemateriale til live. To tidsaldre, jernalderen og vikingetiden, kom med deres bud på hverdagsguder, mosefund, rejsen til dødsriget og anråbelse på et gudehov (offersted) på en markedsplads. For sagnlandets undervisererne var det en kærkommen mulighed at opgradere deres faglige viden om emnet og finpudse deres undervisningspraksis ved at øve sig flere gange dagligt.

I samarbejdet med Folkekirkens Skoletjeneste gav Sagnlandet Lejre ideer, udstyr og sparring til undervisningsmaterialer. To bøger blev det til, ”Guder & Gaver” elevens bog og GUDER & GAVER som lærervejledning. Med udgangspunkt i dem var der for klasserne tilrettelagt lektioner før og efter forløbet.  Eleverne kom derfor med en forhåndsviden, der blev sat i spil i undervisningen i Sagnlandet Lejre.

I forbindelse med de udbudte undervisningsforløb, blev der også afholdt et lærerkursus. Sagnlandet Lejre holdt to faglige oplæg om jernalderens- og vikingetidens offerritualer. Efterfølgende fik lærerne syn for sagen på fire nedslagspunkter i et jernalderhus, i offermosen, i skibssætningen og ved vikingeområdets gudehov. Her kunne lærerne tilegne sig konkret forhåndsviden, som de kunne trække på før, under og efter besøget med deres egen klasse.

Erfaringer fra dette samarbejde affødte et nyt undervisningstilbud ”Gudernes Gaver”, der fremover bliver udbudt til skolerne.

Samarbejde med ”Det Fortællende Teater”

Skoletjenesten Sagnlandet Lejres samarbejde med Jesper la Cour fra ”Det Fortællende Teater” fortsatte i 2019 med et fortælleseminar for lærere og andre interesserede og en masterclass for Sagnlandets egne formidlere. Der er altså kommet mere fokus på fortælling som metode, og det fortsætter fremover, da vi har planlagt en workshop med Jesper la Cour i løbet af vinteren.

Skoletjenesten Sagnlandet Lejre har desuden været involveret i projektet ”Historier på tværs af landet”.  I samarbejde med Statens Kunstfond udviklede Jesper la Cour og klasser fra Hem Skole og Kirke Såbyskole et fortællerprojekt på tværs af landet. Gennem projektet har eleverne udvekslet historier og været værter for hinanden. I Jylland var de på besøg hos Spøttrup Slot fra Museum Salling og på Sjælland hos Sagnlandet Lejre.

Begge elevgrupper brugte Sagnlandet Lejre som kulisse. De satte en scene og en ramme, lavede fortælleøvelser, og deltog i workshops med heltekvadet Beowulf. Klasserne fortalte historier til hinanden og holdt en fælles aften som værter for de sjællandske forældre og søskende. Her fortalte eleverne til en stor gruppe ukendte voksne og børn. Det var synligt, at de havde arbejdet med deres fortælleteknik, overskredet mange grænser, skærpet opmærksomheden overfor hinanden og havde en legende og glad tilgang til dét at ville fortælle. Derudover holdt de et oplæg på fortælleseminariet, hvor en gruppe elever fortalte deres historier til en stor gruppe fremmede voksne, der deltog på kurset.

Kontakt

Siska Rohr Harrebye Skoletjenesten undervisningstilbud

Siska Rohr Harrebye

Kommunikationschef
Tlf
24 90 13 68

Tidligere årsberetninger fra Sagnlandet Lejre

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Sagnlandet Lejres tidligere årsberetninger?