Thorvaldsens Museum 2020-21

Årsberetning Skoletjenesten Thorvaldsens Museum 2020-21
Elever undervises på Thorvaldsen Museum
Nøgletal for Thorvaldsens Museum 2020-21

Skoleåret 2020-21 bar præg af de store forandringer og nye erfaringer, nødundervisningen i nedlukningsperioden havde givet os. Så da skoleåret startede, var afdelingen gearet til en mere fleksibelt tilrettelagt dagligdag og undervisningspraksis. Hen over sommeren havde vi med støtte fra undervisningsministeriet gennemført en stor indsats, der skulle sikre børn og unges trivsel og lade dem fordybe sig i lærerige processer efter et år med sociale og læringsmæssige tab. De unges produktioner blev formidlet på udstillinger og ved events i sensommeren, og erfaringerne brugte vi til den kommende vinters fleksible undervisningsindsatser. Vi gjorde os klar til at møde eleverne ude og inde og tilbød forløb, som lærerne trygt kunne booke, selv om de var usikre på, hvilke nye restriktioner, der ville ramme dem ugen efter. Med undtagelse af de allermest restriktive nedlukningsperioder i vintermånederne kunne vi derfor opretholde en skoletjenestepraksis, der kunne hjælpe skolerne igennem en svær tid.  

Vi havde opmærksomhed på digitalisering af undervisningsressourcer, hvor det var relevant. Blandt andet producerede vi sammen med dokumentarist Rine Rodin og museets fagpersonale en filmisk formidling af den særudstilling om portrætter, museet viste, men som næsten ingen fik set grundet restriktioner. Filmene bliver tilpasset undervisningen og kommer til at indgå som permanent undervisningsressource på museets hjemmeside.  

Fleksible undervisningsressourcer - en ny praksis ved genåbning 

I 2020 uddelte vi mere en 5.000 modelleringskits til elever, der brugte dem i undervisningen hjemme, på skolen, foran eller på museet, og vi inspirerede museer i ind- og udland til at udvikle en lignende praksis. Det forpligtede os på at fortsætte den nye gode praksis, og i efteråret 2020 påbegyndte vi udviklingen af år 2021’s undervisningskit. Vi tog udgangspunkt i erfaringer fra sommerens mange workshops med børn og unge og arbejdede videre med et tegnekoncept, som billedkunstner Julie Boserup havde udviklet og undervist i. Undervisningsmaterialet var en introduktion til proportionstegning, havde matematik og billedkunstfaglige perspektiver og fokuserede ligesom modelleringskittet på tilegnelsen af håndværksmæssige teknikker. Materialet kunne vi bruge til korte fleksible forløb, eller de kunne indgå som dele af længerevarende forløb. Skoler og humanitære organisationer kunne også afhente klassesæt og bruge det i undervisningen af børn og unge.   

Da vi stod foran lanceringen i vinteren 2021, var restriktionerne til at starte med så omfangsrige, at vi ikke kunne uddele kits fra museet på samme måde som året før. Vi filmede derfor en lille guide som kom på hjemmesiden sammen med en pdf-version af materialet. Efter påske kunne vi begynde udeundervisningen, og senere kunne vi gradvist genoptage den indendørs undervisning på museet.  

Et partnerskabs betydning

Igennem hele pandemien har vores partnerskab med Christianshavns Skole haft stor værdi. I kraft af det gensidige kendskab og den direkte adgang til både ledelse og lærere, har vi lettere kunnet tilpasse vores undervisningstilbud til skolens aktuelle behov og udfordringer. Det har f.eks. været muligt at hjælpe med udendørs undervisning, når pladsen blev for trang på skolen, eller vi har med kort varsel kunnet organisere undervisning for en årgang, som havde særligt brug for det. Meget af det, vi oprindeligt havde planlagt, kunne ikke realiseres, men det gode samarbejde gjorde det let at tænke hurtigt og fleksibelt og skabe gode undervisningssituationer for eleverne. Det var også sammen med vores partnerskabsskole, vi startede den allerførste undervisning op i det tidlige forår 2020. Sammen med ledelse og lærere kunne vi vurdere restriktioner og muligheder lokalt, inden det var muligt at melde mere generelt ud til alle skoler.  

Ny viden om skriftsprogsudfordrede elever i museumsundervisningen 

I sommeren 2021 fik Thorvaldsens Museum bevilliget midler fra Louis-Hansen fonden til et 5-årigt udstillings- og formidlingsprogram. Skoletjenesten Thorvaldsens Museum skal deltage i projektet med relevante undervisningsaktiviteter og med et særligt fokus på formidling, der understøtter børns læsning, særligt de skriftsprogsudfordrede elever. I sommeren 2021 fik vi midler hos Statens Kunstfond til opstarten af et børnebogs- og samlæsningsprojekt i samarbejde med forfatter Merete Pryds Helle, illustrator Rasmus Juul og læsevejleder Rikke Glint. I projektet afprøves og udgives mindre undervisnings- og formidlingsformater til de skiftende fokusudstillinger. Et gennemgående spor i fortællingen bliver Bertel Thorvaldsens livsfortælling – en fortælling om en kunstner, der siden han var barn kæmpede med skriftsproget, men mestrede de æstetiske og håndværksmæssige udtryksformer til fulde. Det er målet at deludgivelserne og det brugerinddragende samarbejde med elever fra målgruppen skal resultere i et format og en fortælling, der udgives samlet ved projektperiodens afslutning. Desuden opøves viden og erfaring om undervisning af skriftsprogsudfordrede elever, som kan deles gennem Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Kontakt

Dorte Villadsen Skoletjenesten

Dorte Villadsen

Pædagogisk udviklingschef
Tlf
24 90 13 67
Se profil
Marie Damsgaard Andersen Skoletjenesten

Marie Damsgaard Andersen

Souschef
Tlf
30 29 09 06
Se profil

Tidligere årsberetninger fra Thorvaldsens Museum

Er du interesseret i, at dykke ned i tal og data fra Skoletjenesten Thorvaldsens Museums tidligere årsberetninger?