Om Skoletjenesten

Nå dine brugere

Når du er en del af skoletjenesten.dk kan vi hjælpe dig med at komme i kontakt med lærere, pædagoger og undervisere, der bruger undervisningstilbud i eksterne læringsmiljøer. Vi har forskellige tilbud, som du kan bruge.

Få dine undervisningstilbud på sitet

Som udbyder har du fået login til din egen præsentation på sitet, og du skal selv indrapportere og opdatere dine tilbud løbende via Skoletjenestens indrapporteringssystem.
Skriv til kommunikation@skoletjenesten.dk hvis du har spørgsmål til indrapportering, login-oplysninger og lign. 
 

Få dine tilbud med i nyhedsbrevene

Hver måned sender vi nyhedsbreve med aktuelle undervisningstilbud, kurser og nyheder til henholdsvis grundskolen, dagtilbud og ungdomsuddannelser. Ønsker du at følge med i Skoletjenestens nyheder, kan du tilmelde dig de tre nyhedsbreve.

  • Ønsker du at reklamere for et nyt undervisningstilbud, skal du indrapportere tilbuddet (se ovenfor), så sørger vi for at det kommer med i næste nyhedsbrev.
  • Ønsker du at reklamere for et undervisningstilbud, der allerede ligger på skoletjenesten.dk, sender du titlen på dit undervisningstilbud til kommunikation@skoletjenesten.dk, hvorefter det kommer med i næste nyhedsbrev.
  • Ønsker du at få andet med i nyhedsbrevet, f.eks. omtale af undervisningsmateriale, annoncering af lærerkursus sender du tekst og billede til kommunikation@skoletjenesten.dk, hvorefter det kommer med i næste nyhedsbrev.

Deadline: Nyhedsbrevene udkommer den første onsdag i måneden. Der er deadline for input 14 dage før udgivelse.
 

Få nyheder på Skoletjenestens Facebook-side

Skoletjenesten har en Facebook-side for lærere og pædagoger i hele landet, hvor vi løbende annoncerer aktuelle undervisningstilbud og andre relevante nyheder og begivenheder, der omhandler undervisning i eksterne læringsmiljøer.
Skriv til kommunikation@skoletjenesten.dk, hvis du ønsker at få et tilbud eller en nyhed på Facebook.
 

Medvirk i Skoletjenestens årskatalog

Vi udgiver hvert år i maj måned et årskatalog med undervisningstilbud, som lærerne kan bruge i planlægningen af det kommende års undervisning. Kataloget er nationalt, og som udgangspunkt tager vi alle de eksterne læringsmiljøer, der har landsdækkende tilbud, med i kataloget. Det er dog en forudsætning for at medvirke, at man har opdaterede sin profil og sine undervisningstilbud på sitet. Lokale, kommunale tilbud indgår ikke i dette katalog. Kataloget omdeles fysisk til alle skoler øst for Storebælt og digitalt i resten af landet.

Skriv til redaktør Siska Rohr Harrebye, srh@skoletjenesten.dk, hvis du har spørgsmål til næste års katalog.