• Praktisk

  Tid:
  20. februar 2019 kl. 12.00-16.00

  Sted:
  Kurset afholdes på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.

  Pris:
  300 kr.

  Tilmeldingsfrist:
  Senest 13. februar 2019 og efter "først til mølle-princippet". Max. antal deltagere: 30.

  Tilmelding:
  Som undervisningsansvarlig kan du tilmelde undervisere ved at skrive på nedenstående link.

  Mailen skal indeholde følgende:
  Dato for underviserkursus
  Titel på kursus
  Kulturinstitutionens navn
  Kulturinstitutionens EAN-nummer og CVR
  Navne på tilmeldte undervisere
  Mail på undervisningsansvarlig (tilmelder)

  Bemærk at tilmelding er bindende, og deltagergebyret faktureres til institutionen, også i tilfælde af sygdom eller manglende deltagelse.

  Tilmelding på mail:
 • Kontakt

  Dorte Villadsen
  Faglig leder, Pædagogisk udvikling
  dv@skoletjenesten.dk
  Tlf: 24 90 13 67
 • Kontakt

  Ane Riis Svendsen
  Koordinator i Pædagogisk udvikling
  ars@skoletjenesten.dk
  Tlf: 28 92 36 71

Skoletjenestens kursus om dialogisk undervisning

Kurset er for undervisere tilknyttet formidlings- og skoletjenesteafdelinger på alle typer af eksterne læringsmiljøer. Kurset giver en dig grundlæggende introduktion til læring ud fra teoretiske perspektiver og praktiske øvelser med særligt fokus på dialogisk undervisning, og de potentialer denne pædagogik har for elevernes læring.

Formålet med kurset er at give dig nogle grundlæggende redskaber til at kvalificere dialogen med eleverne i undervisningen og en forståelse for, hvordan en dialogisk praksis kan understøtte elevernes aktive deltagelse i undervisning.

Kurset er tilrettelagt i en kombination af faglige oplæg, dialog og praktiske øvelser i museets udstillinger.

Program for dagen

OBS: Man skal sørge for at have spist frokost, inden man kommer, da den første pause er kl. 13.15.

12.00 Velkomst og introduktion til dagen

12.15 Dialogisk undervisning – teori og redskaber v. Stine Bruzelius, Lektor på Københavns Professionshøjskole

Oplæg om grundlæggende læringsteori med fokus på dialog og elevinddragelse i en undervisningssituation og begrundelser herfor. Herudover introduktion til faglige begreber og værktøjer, som afprøves i forskellige øvelser.

13.15 Pause

13.30 Dialog i et undervisningsforløb v. Ane Riis-Svendsen koordinator i Skoletjenesten og Undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet

Oplæg og øvelser i udstillingerne.

16.00 Evaluering og afslutning

 

Praktisk

Tid: 20. februar 2019 kl. 12.00-16.00

Sted:  Kurset afholdes på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.

Pris: 300 kr.

Tilmeldingsfrist: Senest 13. februar 2019 og efter "først til mølle-princippet". Max. antal deltagere: 30.

Tilmelding: Som undervisningsansvarlig kan du tilmelde undervisere ved at skrive på nedenstående link.

Mailen skal indeholde følgende:
Titel på kursus
Kulturinstitutionens navn
Kulturinstitutionens EAN-nummer (eller CVR)
Navne på tilmeldte undervisere
Mail på undervisningsansvarlig (tilmelder)

Bemærk at tilmelding er bindende, og deltagergebyret faktureres til institutionen, også i tilfælde af sygdom eller manglende deltagelse.

Tilmelding til mrd@skoletjenesten.dk

 

Bemærk
Skoletjenesten udbyder to underviserkurser: Den gode undervisning og Dialogbaseret undervisning. Kurserne har forskelligt fokus og supplerer hinanden.