Om Skoletjenesten
 • Skoletjenesten studiegrupper 2020

  Tilmelding

  Tilmeld dig studiegruppen via linket her senest den 20. januar klokken 16.00.
 • Spørgmål vedrørende tilmelding sendes til Marlene Reichel-Damtoft.

Studiegruppe: Medejerskab for lærere og pædagoger

BESKRIVELSE

 • I denne gruppe arbejder vi med vores erfaringer om, hvordan undervisnings opbygning inviterer til medejerskab hos lærere og pædagoger således de både er deltagende sammen med børnene og oplever vores undervisning som et didaktisk indput til deres egen undervisningsform.
 • Vi vil undersøge præmisserne bag medejerskab i undervisningen og hvordan sanser og samarbejde er i spil i læringssituationer og vi vil undersøge hvor undervisning tænkes ud af boksen.
 • Vi vil tage ud og se nogle undervisningsforløb (og måske prøve dem på egen krop?)

UDBYTTE

 • Konkrete værktøjer og metoder  
 • Undersøge medejerskabens præmisser
 • Netværk og sparring med andre der arbejder med feltet.

ARBEJDSFORM

 • Deltagerne kommer selv med idéer som vi i fællesskab undersøger
 • Erfaringsudveksling mellem gruppedeltagerne
 • Ud og se/ prøve undervisningsforløb
 • Vi afholder 3-4 møder, evt. flere, hvis der er interesse og tid til det
 • Til første møde planlægger vi sammen indhold og datoer for det næste år, samt kigger lidt på hvad forskellige teoretikere siger om medejerskab
 • Som studiegruppedeltager er det en betingelse, at man deltager aktivt både i form af oplæg, sparring mm.

PRAKTISK

 • Møderne vil være halvdagsmøder enten formiddag eller eftermiddag og vil skifte sted alt afhængigt af, hvor vi kan mødes, eller hvor vi skal hen.
 • Studiegruppen er forankret på Sjælland
 • Deltagere: Alle der arbejder med undervisning i eksterne læringsmiljøer

 

MØDEDATO/ER

 • Første møde vil ligge omkring slut marts. Når gruppedeltagerne er fundet, planlægger vi tidspunktet.

 

                                                         Tilmeld dig her

 

Tilbage til oversigt

FACILITATOR

Louise Andreasen, Naturcenter Amager Strand, undervisnings- og udviklingsmedarbejder på projekt Naturcenteret i Børnehaven, Skoletjenesten, la@skoletjenesten.dk, tlf. 20 47 97 40