Om Skoletjenesten
  • Skoletjenesten studiegrupper 2020

    Tilmelding

    Tilmeld dig studiegruppen via linket her senest den 20. januar klokken 16.00.
  • Spørgmål vedrørende tilmelding sendes til Marlene Reichel-Damtoft.

Studiegruppe: Pædagogiske metoder i eksterne læringsmiljøer

BESKRIVELSE
I studiegruppen undersøger vi sammen, hvilken roller vores genstandsfelter og steder har pædagogisk. Hvornår og hvordan sætter vi fokus på hvad genstandsfeltet repræsenterer eller er? Og i hvilke sammenhænge er det genstandsfeltets metoder vi bruger pædagogisk?

Studiegruppen knyttes til deltagernes undersøgende pædagogiske praksis – idet vi fælles skal undersøge hinandens brug af genstandsfelter i praksis.

UDBYTTE

  • En synliggørelse af forskellige måder at bruge genstandsfelter pædagogisk
  • Inspiration fra andres praksis
  • En styrkelse af en undersøgende og reflekteret praksis

ARBEJDSFORM
Møderne foregår på kulturinstitutioner og har fokus på både afprøvning af pædagogiske metoder og efterfølgende refleksioner.

PRAKTISK
Studiegruppen henvender sig til undervisningsansvarlige og pædagogiske medarbejder i eksterne læringsmiljøer, der ønsker at styrke en undersøgende pædagogisk praksis

 

MØDEDATO/ER
4. juni kl. 9.30 – 12.30 Vikingeskibsmuseet
2. og 3. møde afholdes i efteråret 2020 og fastsættes på første møde.

 

                                                         Tilmeld dig her

 

Tilbage til oversigt

 

FACILITATOR/ER

Lise Sattrup, Pædagogiske medarbejder i Skoletjenesten, ls@skoletjenesten.dk, tlf. 23 45 87 06

 

Kathrine Noes Sørensen, Undervisnings- og udviklingsansvarlig på Vikingeskibsmuseetkns@vikingeskibsmuseet.dk, tlf. 46 30 02 54