Om Skoletjenesten
 • Festsalen arbejdermuseet

  Temadagen bliver afholdt på Arbejdermuseet

 • Tilmelding

  Tilmelding til Marlene Reichel-Damtoft med angivelse af:

  Navn
  Institutionsnavn
  Titel
  E-mail
  Telefonnummer

  Deadline for tilmelding den 3. maj
  Max. 30 deltagere (først til mølle)

  Ved udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på 300,-

Temadag: Lærende evalueringer

Onsdag den 8. maj 2019 kl. 10.00–14.30
på Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København

I videncenteret oplever vi, at der er et øget krav om at evaluere og dokumentere praksis i eksterne læringsmiljøer. Derfor undersøger vi på temadagen, hvordan man i eksterne læringsmiljøer kan arbejde med evalueringer, der både kan dokumentere og være med til at kvalificere praksis.

Det sætter vi fokus på gennem oplæg, eksempler og diskussioner. Alt sammen under overskriften ”Lærende evalueringer”, da vi ønsker, at arbejdet med evalueringerne bidrager til at kvalificere praksis.

På temadagen præsenterer og diskuterer vi tre forskellige tilgange til lærende evalueringer:

 1. Organisationen i fokus: hvordan rammesættes brugerinddragelse og partnerskaber som lærende evalueringer, når organisationens medarbejdere er de lærende.
 2. Underviserne i fokus: Hvordan skabes lærende evalueringer for og med undervisere på kulturinstitutioner.
 3. Eleverne i fokus: Hvordan rammesættes lærende evalueringer med elever med henblik på deres læring.

 

Program:

Kl. 10.00 – 10.30
Rammesætning Ane Riis Svendsen & Lise Sattrup
Præsentation af tre forskellige tilgange til lærende evalueringer identificeret i eksterne læringsmiljøer.

Kl. 10.30 – 11.10 
Evalueringstilgang 1
Co-evaluering; museet som de lærende

Oplæg Lise Sattrup
Refleksionsprocesser

Kl. 11.20 – 12.20
Evalueringstilgang 2
Underviserevalueringer; Underviserne som de lærende

Interview med Ane Riis Svendsen og Aska Maria Ono Bjerresø
ved Henrik Guldager Johnsen
Refleksionsprocesser

Kl. 12.20 – 13.00
FROKOST

Kl. 13.00 – 14.30                                                     
Elevevalueringer; Eleverne som de lærende                                                                                      1,5 time oplæg og refleksion v. Birgit Schøn

Birgit Schøn har hun arbejdet adskillige år i Folkeskolen, hvor hun blandt meget andet har varetaget rollen som teamkoordinator. Birgit har tidligere arbejdet fem år for Cooperative Learning DK, hvor hun har afholdt kurser, vejledninger og observationer af lærere i praksis.