Om Skoletjenesten
 • Skoletjenesten undervisningstilbud

  Temadagen bliver afholdt på Musikmuseet

 • Tilmelding

  Tilmelding til Marlene Reichel-Damtoft med angivelse af:

  Navn
  Arbejdssted
  Stilling
  E-mail
  Telefonnummer

  Deadline for tilmelding den 28. februar
  Max. 30 deltagere (først til mølle)

  Ved udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på 300,-

Temadag: Når elever lærer gennem genstandsfeltets metoder

Den 6. marts 2019 kl. 10-14 på Musikmuseet, Rosenørns Allé 22, 2. sal, 1970 Frederiksberg C

Temadagen sætter fokus på den pædagogiske praksis i de eksterne læringsmiljøer, der ikke blot har til formål at lære elever om genstandsfeltet, men snarere gennem genstandsfeltets praksisser og metoder.  

Målet med dagen er at blive skarpe på, hvordan eksterne læringsmiljøer kan undervise både om genstandsfelterne og gennem genstandsfelternes metoder, samt hvad disse skift fordrer, både pædagogisk og kommunikativt. 

Temadagen baseres på erfaringer fra tre forskellige pædagogiske laboratorier på Den Blå Planet, KØS Museum for kunst i det offentlige rum og Københavns Museum, som har undersøgt og arbejdet med naturvidenskabelige, kunstneriske og arkæologiske metoder i undervisningen. 

 

PROGRAM

 

10.00 - Velkomst og rammesætning 

Herunder præsentation af refleksionsværktøj samt fælles udarbejdelse af spørgsmål til samtale. 
 
11.00 - Samtale om praksisser og metoder i undervisningen 
Sofie Andreassen, KØS, Sidsel Kirk, Københavns Museum og Kasper Gaardhøje, Den Blå Planet stiller skarpt på, hvordan og hvorfor de underviser elever i deres genstandsfelters metoder og ikke blot giver dem kendskab til genstandsfeltet. Samtalen faciliteres af Lise Sattrup og Henrik Guldager Johnsen, Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer. 
 
12.00 - Frokost 
 
12.30 - Refleksioner med afsæt i egen praksis  
Med afsæt i formiddagens sondring mellem at lære om eller lære gennem reflekteres over egen undervisningspraksis. 
 
13.45 - Opsamling og perspektivering 
Hvordan kan vi inspireres af hinandens metoder? 

 

Temadagen faciliteres af Lise Sattrup og Henrik Guldager Johnsen, Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer.