Om Skoletjenesten
 • Job DAC Dansk Arkitektur Center Skoletjenesten Undervisningstilbud

  Temadagen foregår på DAC, Dansk Arkitektur Center

 • Tilmelding

  Tilmelding til Marlene Reichel-Damtoft med angivelse af:

  Navn
  Arbejdssted
  Stilling
  E-mail
  Telefonnummer

  Deadline for tilmelding den 4. september
  Max. 35 deltagere (først til mølle)

  Ved udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på 300,-

Temadag: Udskoling og undervisning i eksterne læringsmiljøer

Tirsdag d. 11. september 2018, kl. 9.30-14.00
på DAC, Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473, København K

Temadagen har fokus på, hvordan eksterne læringsmiljøer kan bruges til at skabe varieret og engagerende undervisning for udskolingselever. Udskolingen er for mange eksterne læringsmiljøer en målgruppe, der er vanskelig at få fat i, og samtidig viser undersøgelser, at netop denne målgruppe profiterer af ”at komme ud af skolen” og møde anderledes undervisningsformer og nye voksne.

Målet med dagen er at blive klogere på målgruppen – både eleverne og lærere og at få inspiration til arbejdet med udskolingselever i eksterne læringsmiljøer. Dagen består af oplæg og dialog mellem deltagerne.

Skoletjenesten har tidligere holdt en temadag om motivation i udskolingen. Her kan du finde en artikel om udskolingen og motivation skrevet med afsæt i denne temadag.

PROGRAM

 

9.30 - Velkommen og rammesætning

 

9.40 - En udskolingsfortælling v./ Helle Houkjær, lærer på Krogårdskolen i Greve og vinder af Politikens undervisningspris

 

10.30 - Pause

 

10.45 - Oplæg om: Innovationsforløb i et partnerskabssamarbejde mellem Københavns Befæstning og Valhøj skole i Rødovre v./ Malene Skov  Norup, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Københavns Befæstning

 

11.15 - Vi summer i grupper

 

11.20 - Oplæg om: Farlig ungdom og Stop Slaveri - to eksempler på hvordan udskolingslever bliver historieskabende. V./ Rikke Halberg, undervisnings- og udviklingsansvarlig på Arbejdermuseet

 

11.50 - Vi summer i grupper

 

11.55 - Oplæg om: Upcoming – et udskolingsforløb på Ragnarock V./ Louise Christensen, museumsinspektør læring og formidling, ROMU

 

12.25 - Frokost

 

13.00 - Oplæg om: Undervisningsmetoder i mødet med udskolingselever, v. Ane Rottbøll, projektleder, afdelingen for Bæredygtig udvikling, Københavns Kommune

 

13.45 - Opsamling og dialog.

 

14.00 - Tak for i dag.