Om Skoletjenesten
 • Københavns Museum elever modtager undervisning Skoletjenesten undervisningstilbud

  Temadagen bliver afholdt på Københavns Museum

  Stormgade 18, 1555 København V
 • Tilmelding

  Tilmeldingsfrist:
  8. juni 2020

  Tilmelding til Marlene Reichel-Damtoft med angivelse af:

  Navn
  Institutionsnavn
  Titel
  E-mail
  Telefonnummer
  CVR/EAN nummer

  Max. 25 deltagere (først til mølle)

  Ved udeblivelse på dagen opkræves et gebyr på 300,-

Temadag: Undervisning udenfor kulturinstitutionens mure

Sted: Københavns Museum, Stormgade 18, 1555 København V. med udflugt til Hovedbanegården
Tid: 15. juni 2020 klokken 09.00-14.00
 

Formål med dagen:

At deltagerne får indblik i og inspiration til, hvordan vi som eksterne læringsmiljøer kan tage vores genstandsfelter og metoder med uden for kulturinstitutionens mure i mødet med børn, lærere og pædagoger.
 

Program

09.00-09.30 
Velkomst og rammesætning af dagen

09.30-10.15
Workshops på Københavns Museum

1. I workshoppen Børneblik på Bispebjerg fortæller Sidsel Kirk, undervisnings og udviklingsansvarlig på Københavns Museum, om museets samarbejde med Tagensbo Skole, hvor museet tog ud på skolen og arbejdede sammen med eleverne om at indsamle fortællinger og genstande fra Bispebjerg. Sammen med museet indrettede eleverne et rum i udstillingen, som fortæller skolens og elevernes helt særlige historier. 

2. I workshoppen om projektet Historiens Have undersøger vi sammen med Cecilie Borgund, underviser på Københavns Museum, museets forløb om arkæologi og arkæobotanik til daginstitutioner, hvor museet i samarbejde med pædagoger, arkæologer og en arkæobotaniker har udviklet en have på museet samt et forløb som gennemføres i institutionerne og på museet. Projektet har fokus på, at pædagoger på baggrund af besøg på museet udfolder potentialet i institutionerne.

Du kan læse mere om det nye udstillingsrum på Københavns Museum her.

10.15-11.00
Fortsat workshop, hvor deltagerne bytter

11.00-11.30
Refleksion i plenum med afsæt i de to workshops  

11.30-11.45
Gåtur til Hovedbanegården

11.45-12.30
Øvelse på Hovedbanegården ved Sofie Andreassen, undervisnings og udviklingsansvarlig på KØS Museum for kunst i det offentlige rum

Sofie guider deltagerne gennem performative øvelser i det offentlige rum. Øvelserne er udviklet til undervisning i KØS's udstillingsprojeket Transit. Her undersøgte eleverne transitsteder og transittilstande med særlig fokus på flygtningeproblemstillinger.

Du kan læse mere om udstillingsprojektet Transit her.

12.30-12.45
Gåtur tilbage til museet – inklusive refleksion 2&2

12.45- 13.15
Frokost - og mulighed for at notere refleksioner i eget arbejdsark

13.15-13.55
Museums Rebeller - en museumsworkshop på skoler v. Kristine Albæk, museumsinspektør på Arbejdermuseet

Kristine introducerer os til Arbejdermuseets ungeinddragelse “Museums Rebeller” og dykker ned i det workshopformat, som hun har udviklet, hvor elever ude på skolerne undersøger begrebet aktivisme og sætter sig selv i spil. Vi skal også selv afprøve øvelser fra workshoppen og arbejde med “oprørske objekter” og genstandstænkning, som den kommer til udtryk med eleverne i undervisningen.

Du kan læse mere om udviklingsprojektet Museumsrebeller her.

13.55-14.00
Afslutning og tak for i dag