Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup-Furesø

100% FREMMED

Et projekt om identitet, værdier og religionsfrihed.

"100% Fremmed?" er et kunst-dokumentarisk udstillingsværk med 250 portrætter i tekst og foto af borgere i Danmark, som repræsenterer de 167.000 mennesker, som har fået asyl siden 1956 og frem til i dag. Nu har din klasse mulighed for at få besøg af udstillingen!

I kan få et besøg af to skoleformidlere, en producent og én deltager fra udstillingen, og sammen med dine elever vil vi åbne et rum, hvor det er tilladt at italesætte tanker, følelser, fordomme og holdninger – og bringe ”os og dem” tættere på hinanden.

Med afsæt i den medbragte miniudstilling begynder undervisningen i 1948, hvor menneskerettighederne og dermed religionsfriheden blev vedtaget i FN. Igennem udstillingens fortællinger reflekterer vi i fællesskab med eleverne over begreberne identitet, religionsfrihed og værdisæt.

Deltageren fra udstillingen vil fortælle eleverne sin personlige historie om at komme fra et land til et andet, fra én religionskultur til en anden, fra et religiøst værdisæt til et andet, og om, hvordan det har præget egen udvikling og identitet.

Eleverne kan relatere til deltagernes portrætter og fortællingerne om at finde et tilhørsforhold i verden – eller at føle sig fremmed eller udenfor. Samtidig opnår eleverne et godt afsæt for at lære at udtrykke sig mere selvstændigt om etniske, religiøse og kulturelle spørgsmål.

Rammerne for projektet

  • 1 klasse ad gangen. Gerne to udstillinger i to klasser på samme skole samme dag, men ikke to over to dage.
  • 2 lektioners varighed og adgang til lokalet
  • 30 minutter før lektionerne til opsætning af miniudstilling
  • Klassen kan arbejde videre med emnet via projektets hjemmeside, 2-6 lektioner
  • Klassebesøg tilbydes i månederne oktober, november, januar, februar
  • Begrænset antal udstillinger/klassebesøg
  • Fagene kristendomskundskab og dansk

Bemærk: Tilmeldte klasser skal være fleksible ift. det konkrete afviklingstidspunkt i klassen. Det skyldes hensynet til de to gæstelærere, som besøger klassen sammen med udstillingen.

billede fra fotoudstillingen
Billede fra udstillingen

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Dansk - Kommunikation, Kristendomskundskab - Ikke-kristne religioner..., Kristendomskundskab - Kristendom, Kristendomskundskab - Livsfilosofi og etik, Modersmålsundervisning - Skriftlig kommunikation, Samfundsfag - Sociale og kulturelle forhold
Fag:
Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Læringsmål:
Kulturforståelse (formelle læringsmål følger)