Næstved Kommune - Åben Skole

Alkohol og celler

Vi undersøger alkohols effekt på celler. Hvorfor og hvordan påvirker alkohol vores krop og celler. Hvilken betydning har mængden af alkohol på celler.


Forløbet starter med teoretisk gennemgang af den viden der er nødvendig for at eleverne kan nå i mål med forsøget. Det indeholder introduktion til cellemembraner, polære og upolærer molekyler og alkohol som kemisk molekyle. Derudover vil være introduktion til spektrofotometret og dets anvendelses muligheder. 
Efter den teoretiske introduktion, skal eleverne opstille en hypotese i forbindelse med forsøget de skal udføre. I forsøget skal eleverne påvirke rødbedetern med forskellige koncentrationer af alkohol. Alkoholen vil ødelægge celler membranerne og betanin, det røde farvestof vil frigives til væsken. Jo større koncentration af alkohol, jo flere celler ødelægges og jo mere farve frigives. Eleverne skal derefter måle farveintensiteten i de forskellige koncentrationer på spektrofotometret. 

Eleverne afslutter med databehandling af deres målinger og tegner en dosisrespons kurve over forsøget. Der opsamles på resultaterne og perspektiveres til alkohols påvirkning af kroppen. Hjemme på egen skole kan eleverne opfølge forløbet med fremstilling af poster over forløbet og resultaterne. 
 

Forløbet gennemøres d. 27. september og 1. oktober.  

Tilmeldingsfrist 15. september. 

Laboratorie
©

Colourbox

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Biologi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse, Fysik/kemi - Perspektivering, Matematik - Statistik og sandsynlighed
Fag:
Biologi, Fysik/kemi, Uddannelse og job
Læringsmål:
At eleverne opnår kendskab til cellemembraner og polære og upolærer molekyler.
At eleverne opnår kendskab til alkohol som kemisk molekyle.
At eleverne bliver introduceret til spektrofotometret og dets anvendelses muligheder.