Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

Alkymi på herregården

Mange spændende historier knytter alkymien til de danske herregårde og også på Gammel Estrup har herremændene forsøgt sig med eksperimenter i det skjulte kælderrum.
Gammel Estrups historiske forbindelser til videnskaben og alkymien i renæssancen åbner for en spændende verden der både appellerer til børnenes fantasi og giver stof til eftertanke.

Børnene stifter først bekendtskab med en udklædt museumsformidler, der påtager sig rollen som renæssancealkymist. Herefter får børnene igennem udklædning og rollespil, muligheden for at opleve en dag i livet som alkymist på herregården.

Aktiviteterne tager sit udgangspunkt i Gammel Estrups helt egen alkymistkælder fra slutningen af 1600-tallet. Her vil museumsformidleren forestå en stjerneforevisning med fortryllende fortællinger om nattehimlen. Som alkymister vil børnene også stifte bekendtskab med alkymisternes begrebsverden heriblandt de fire elementer: Vand, jord, luft og ild.

I alkymistens værksted kan vi lave mange forskellige eksperimenter!

 

Tycho Brahe viser rundt på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Tycho Brahe viser rundt på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
500 kr.
Yderligere priser:
For en klasse/gruppe af 20/40 børn = 500/750 kr (normalpris 1200/2400 kr).
Max deltagere:
40 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
3, 4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
Læringsmål:
Formålet med forløbet er at give børnene en kropslig og sanselig oplevelse med astrologi og videnskab, samt understøtte læreplanstemaerne vedrørende sociale kompetencer, sproglig og personlig udvikling imens børnene lærer om naturen og kulturelle udtryksformer og værdier.