Fyns Grafiske Værksted

Analog grafik for taktiler

Grafik i traditionel forstand - trykteknikker og håndværk med fokus på overfladens bearbejdning.
Eleverne bearbejder plader i linoleum eller pap - det er hands-on hele vejen. De skal lære at disponere over fladen, snitte/skære i pladen og valse ind/sværte ind og til slut trykke. Vi samles og gennemgår værkerne - en uformel snak om værkerne og deres udtryk … samt hvordan processen er forløbet.

Hvordan kan dine elever arbejde videre med deres motiver …

Fyns Grafiske Værksted tilbyder et grafisk undervisningsforløb til skoleelever.

Forløbet er udformet, så eleverne opnår viden om grafiske teknikker og en forståelse for billedsproget som kommunikationsredskab i historisk og kunstnerisk perspektiv.

Eleverne vil blive udfordret på deres refleksionsevne omkring deres motiver og de valg, der skal tages. Og de vil derved få en klar forståelse for billedsprogets kreative processer fra idéudvikling til færdigt produkt. Nøgleord: håndværk, skitsering, tegning, manipulation af plader og produktion.

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes forestillingsevne og den positive dialog. Gennem den skabende grafiske proces vil barnets sociale kompetencer, billedmæssige udtryk og personlige udvikling styrkes.

Både inden for teknik og motivarbejde vil eleverne opleve en individuel vejledning. Forløbet rummer mulighed for fordybelse og en kunstnerisk billedgennemgang.

Efter ønske kan en rundvisning på Fyns Grafiske Værksted arrangeres. Her vil eleverne kunne opleve professionelle billedkunstnere arbejde på egne værker. Ved afslutning af forløbet kan der afholdes en udstilling.

Mulige teknikker

Højtryk: Linoleum, collografi og prægning

Dybtryk: Koldnål, collografi, foam-radering og cola-ætsning

Sted

Undervisningen foregår enten på skolen eller på Fyns Grafiske Værksted – aftales nærmere mellem underviseren og grafikeren.

Pris

En dag med undervisning i 4 timer samt forberedelse koster 2.500 kr. plus materialer. Prisen afhænger af elevantallet og projektet. Odense Kommune kan ansøges om tilskud.

Formål

At styrke børn og unges billedkunstkompetencer.

Grafiske undervisningsforløb sigter mod at fremme børn og unges møde med plane billeder i et historisk og nutidigt perspektiv. Den grafiske proces giver eleverne mulighed for at udvikle deres billedkunstkompetencer og fordybe sig i kunsthåndværket. Eleverne opnår specifik viden omkring produktion og teknik, kompetencer, som vil kunne danne basis for deres videre arbejde med billedkunsten.

Målgruppen er børn og unge på alle klassetrin. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde

med læreren (skolen) og værkstedets underviser/kunstner. Se nærmere ved de enkelte hold.

Om underviserne

Vore undervisere er grafikere og billedkunstnere – medlemmer af Fyns Grafiske Værksted. De har undervisningserfaring fra tidligere forløb med børn og unge på bl.a. Brandts og andre kulturarrangementer – samt i samarbejde med skoler.

Fyns Grafiske Værksted

Fyns Grafiske Værksted har eksisteret siden midten af 1970’erne, hvor kunstnere slog sig sammen for at kunne arbejde med grafik. Værkstedet i Hans Jensens Stræde 18-20, lige over for H.C. Andersens hus, er en selvejende institution med 300 medlemmer fra 18 nationer, som kommer og arbejder med deres egne værker.

I tilknytning til værkstederne er grafik-galleriet ”Grafikken”, hvor der sælges grafik til små og store priser. Fra september 2018 starter Børnegrafik-akademiet – og derudover afholdes der kurser for interesserede.

Se nærmere på www.fynsgv.dk

Grafik
Collografi
Foto

Lea Hoffmann

©

Fyns Grafiske Værksted

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 dag
Pris:
5500 kr.
Yderligere priser:
Prisen er med materialer, for tilbud kontakt os.
Max deltagere:
24 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
2, 3, 4, 5, 6
Faciliteter:
  • Mulighed for at spise medbragt mad
  • Mulighed for toiletbesøg
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Social udvikling
Læringsmål:
At styrke børn og unges billedkunstkompetencer
Grafiske undervisningsforløb sigter mod at fremme børn og unges møde med plane billeder i et historisk og nutidigt perspektiv. Den grafiske proces giver eleverne mulighed for at udvikle deres billedkunstkompetencer og fordybe sig i kunsthåndværket. Eleverne opnår specifik viden omkring produktion og teknik, kompetencer, som vil kunne danne basis for deres videre arbejde med billedkunsten.