Viborg Stifts Skoletjeneste for Kristendomskundskab

Animerede kalkmalerier

Gamle og nyere fortællinger i kirkens kunst belyses med en tegnefilmsapp.

Animér et kalkmaleri! Arbejd i krydsfeltet mellem nutidige visuelle udtryksformer: tegneserier og stop-motion-film samt kirkelig kunst i form af kalkmalerierne.

Projektet tilstræber et samspil mellem mødet med et eksisterende æstetisk værk og arbejdet med selv at skabe et nyt æstetisk udtryk. Kalkmalerierne er en af vores vigtigste kulturhistoriske kilder til middelalderens samfund – mennesker, tro og forestillingsverden. De fleste almindelige mennesker kunne ikke læse Bibelen, som var på latin, så deres adgang til troen var i høj grad visuel og mundtlig.

Eleverne introduceres i undervisningsmaterialet for:
• Kalkmalerierne og deres funktion i middelalderen samt symbolik og ikonografi.
• Paralleller til nutidige kunstformer og fortællinger.
• Hvordan man laver animation, filmisk billedfortælling, metaforer i animation, figurdesign og moodboards.

KURSUS MED WORKSHOP FOR LÆRERE
Kontakt skoletjenesten, hvis I har et ønske om lærerkursus på jeres skole. Kurset er gratis, men lærere fra andres skoler skal også have mulighed for at komme på kurset på jeres skole. Kontakt os på vibsko@vibsko.dk hvis I ønsker dette.

Som en del af projektet foreslås et kirkebesøg, hvor de animerede film fremvises i kirken.

Materialet indeholder:
• Lærervejledning og elevsider
• Guide til stop-motion-app
• Figurer til udklip
• Kirkebesøg

Animerede Kalkmalerier - appen
Appen "Animerede kalkmalerier".
Foto

Tine Boel

©

Vibsko

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
0 kr. Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Kristendomskundskab - Bibelske fortællinger, Kristendomskundskab - Kristendom
Fag:
Billedkunst, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Kristendomskundskab, Medier
Læringsmål:
Eleverne for forståelse for kalkmaleriernes historie i dansk kultur og samfund samt religion.

Eleverne for indsigt i, hvordan billederne fungerer som historier og symboler, og lærer derved at analysere dem.

Eleverne får viden om digitale medier, og hvordan de selv kan skabe historier som kalkmaleriernes, blot i det moderne samfund med digitale medier.