Statens Museum for Kunst

Anna Ancher - et forløb med billedkunstner

I undervisningsforløbet undersøger vi gennem værksamtaler, praktisk-æstetiske øvelser ved værkerne og en større kreativ opgave Anna Anchers arbejde med lys og farver, der pegede frem mod en mere moderne tilgang til maleriet, end hendes egen samtid var vant til.

COVID-19: Undervisningsforløbene afvikles under hensynstagen til regler vedr. materialehåndtering etc. Dvs. at undervisningsforløbene er tilrettet den aktuelle situation, og visse øvelser er ændret. I tilfælde af sygdom blandt vores undervisere og hvis vi ikke kan skaffe en afløser, må vi se os nødsaget til at aflyse forløbet. I så fald kan vi tilbyde jer en pakke med undervisningsmaterialer (gratis) til brug på egen hånd.

Anna Ancher var del af kunstnerkolonien i Skagen, men blev også stærkt påvirket af tendenser inden for kunstens udvikling på et internationalt plan. SMK viser en stor udstilling med fokus på bl.a. Anchers særlige interesse for reduktion af billedrummet, radikale farvevalg og lyset som selvstændigt og kompositionelt selvstændigt bærende billedelement. Eleverne arbejder selv i forløbet med æstetiske udtryksformer i en større kreativ opgave i værkstedet sammen med en af museets billedkunstnere.

Anna Ancher. Studie af en sygpige i blåt
Anna Ancher: Studie af en sypige i blåt. Uden år. Skagens Kunstmuseer.
©

Skagens Kunstmuseer

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
850 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design
Læringsmål:
Indskoling:
• Eleverne kan udvise kreativitet gennem æstetiske udtryk.
• Eleverne kan bruge fantasi og omsætte den gennem kreative processer.

• Eleverne kan sætte ord på deres egne oplevelser af værkerne samt lytte til og reflektere over andres betragtninger.
• Eleverne kan koble temaet til de udvalgte værker ved at undersøge kunstneriske virkemidler.

Mellemtrin:
• Eleverne kan sætte ord på deres egne oplevelser af værkerne samt lytte til og reflektere over andres betragtninger.
• Eleverne kan undersøge billeder og fortælling og sætte ord på kunstværkernes univers.
• Eleverne kan samtale om virkemidler i kunsten.
• Eleverne kan udtrykke kreativitet gennem æstetiske udtryk.
• Eleverne kan arbejde med ukendte og åbne opgaver gennem kreative processer.
• Eleverne kan eksperimentere med kreative opgaver og improvisere med materialer.

Udskoling:
• Eleverne kan indleve sig i billedkunstens univers og formulere egne oplevelser og sansninger som grundlag for undersøgelse og fortolkning.
• Eleverne kan diskutere, reflektere over og vurdere billedkunst som udtryksform.
• Eleverne kan udtrykke kreativitet gennem æstetiske udtryk.
• Eleverne kan arbejde med ukendte og åbne opgaver gennem kreative processer.
• Eleverne kan eksperimentere med kreative opgaver og improvisere med materialer.

• Eleverne kan undersøge og analysere kunst ud fra både deres egne oplevelser og i forhold til værkernes samtid.
• Eleverne kan sætte sig ind i kunstværkernes univers og samtale om deres forståelse af både egen og andres fortolkning.
• Eleverne kan samtale om kunstneriske virkemidler ud fra en analytisk forståelse.

Se alle tilbud fra: