Statens Museum for Kunst

Anna Ancher - forløb med kunstformidler

I undervisningsforløbet undersøger vi gennem værksamtaler og praktisk-æstetiske øvelser Anna Anchers arbejde med lys og farver, der pegede frem mod en mere moderne tilgang til maleriet, end hendes egen samtid var vant til.

COVID-19: Undervisningsforløbene afvikles under hensynstagen til regler vedr. materialehåndtering etc. Dvs. at undervisningsforløbene er tilrettet den aktuelle situation og visse øvelser er ændret. Vi beder alle elever om at medbringe blyanter og A4 papir. I tilfælde af sygdom blandt vores undervisere og hvis vi ikke kan skaffe en afløser må vi se os nødsaget til at aflyse forløbet. I så fald kan vi tilbyde jer en pakke med undervisningsmaterialer (gratis) til brug på egen hånd. 

Anna Ancher var del af kunstnerkolonien i Skagen, men blev også stærkt påvirket af tendenser inden for kunstens udvikling på et internationalt plan. SMK viser en stor udstilling med fokus på bl.a. Anchers særlige interesse for reduktion af billedrummet, radikale farvevalg og lyset som selvstændigt og kompositionelt selvstændigt bærende billedelement.

Anna Ancher. Studie af sypige i blåt
Anna Ancher: Studie af sypige i blåt, 1891. Skagens Museum.
©

Skagens Kunstmuseer

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1 time
Pris:
550 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Dansk - Fortolkning, Dansk - Fremstilling
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design
Læringsmål:
Forløbet sigter mod at understøtte flere af målgruppens læringsmål, blandt andre:

Indskoling:
- Beskrive billeders indhold og historie i billedsamtaler.
- Samtale om kunst som udtryksform ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til faglige begreber.
- Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk.
- Forstå, at kunst som udtryksform kan udtrykke holdninger og værdier.

Mellemtrin:
- At samtale om billeders form og indhold og udvikle elevernes ord- og begrebsforråd.
- At fortolke, perspektivere og forholde sig til billedkunsten ud fra både umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og analytisk forståelse.
- At forholde sig til holdninger og værdier i billedkunsten.

Udskoling:
- At tilgodese fagmål for dansk og billedkunst ved at fortolke, vurdere og perspektivere billedkunst som udtryksform ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse.
- At lade eleverne opleve og undersøge, hvordan Anna Ancher arbejder radikalt og frem mod det moderne med fx lys og farver.

Ud over de faglige mål er hensigten med undervisningsforløbet og mødet med kunsten også at bidrage til elevernes personlige alsidige udvikling ved:
- At vække deres nysgerrighed, kreativitet, fantasi og deres evne til at undres og tænke på hovedet.
- At udfordre elevernes vante tankegange både fagligt, socialt og erkendelsesmæssigt.

Se alle tilbud fra: