Koldinghus

ARKÆOLOGILEG

En introduktion til arkæologers arbejde med efterfølgende opgave hvor eleverne skal finde en sølvskat på området ved Koldinghus.

Først skal vi høre lidt om arkæologi, og hvordan arkæologer arbejder. Vi hører om, hvordan man med hjælpevidenskaberne, f.eks. dendrokronologi, kan datere fund og dermed skaffe os ny viden. Undervejs er der elevopgaver, hvor man bl.a. skal finde ud af, hvor et par mønter fundet på Bornholm egentlig kom fra. Svaret er meget overraskende!

Til slut skal eleverne selv være arkæologer. Vi har lagt en møntskat ud på skolens område. Eleverne skal nu finde og udgrave den og til sidst løse gåden: Hvornår og hvorfor blev mønterne mon gravet ned? Men pas på: Vi har lagt en fælde, og kun ved teamwork kan gåden løses!

Fundet er i øvrigt ikke den rene leg. Pengeskatten findes skam rigtigt, og blev fundet ved Hejls i Kolding Kommune af arkæologer fra Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

udgravning
Arkæologer på arbejde. Det er dog først til sidst, at murerskeen kommer i anvendelse. Forinden har en gravko fjernet det øverste lag græstørv, og skovlene har også været i aktion!
Foto

Wikimedia

©

Wikimedia

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Kun for skoler i Kolding Kommune.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6., 7.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Historie
Læringsmål:
I trinmålene for historie skal eleverne efter 4. kl. ”kunne fortælle om spor fra fortiden i nærområdet”, og efter 6. kl. skal de kunne ”beskrive, hvorledes Danmarks historie indgår i samspil med verden udenfor”. Endvidere siger formålsparagraffen, at ”Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering”.