Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum

Arkivarens hemmelighed

"Arkivarens hemmelighed" er et autentisk undervisningsforløb som introduktion til historiefagets kildekritiske metoder.

Praksisnærhed er nøgleordet, når museet omdannes til et stort arbejdsrum, hvor eleverne anvender historiefagets metoder til at løse opgaver knyttet til en lang række forskelligartet kildemateriale opstillet efter koncepter fra Escape Room-universet, med det formål at afdække arkivarens hemmeligheder. 

Forløbet tager eleverne igennem fire forskellige historiske perioders alsidige typer af kildemateriale. De forskellige perioders kildematerialer vil befinde sig i kodede arkivkasser, hvori indholdet skal bearbejdes kildeanalytisk, så de kan bruges dels til at lede eleverne videre til de næste spor, dels til at afdække arkivarens hemmelige kodepapir, der til sidst skal bruges for at løse hans gåde.

Forløbet giver eleverne en helstøbt læringsoplevelse med både historiefaget og historien i en museal kontekst.

Kildemateriale
Elever i færd med at afdække arkivarens hemmelighed igennem kildekritisk arbejde.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
1000 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
EUD, EUX, Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
EUD, EUX, HF, HHX, HTX, STX, VUC
Fag:
Historie, Samfundsfag
Læringsmål:
Formålet med projektet er at skabe et rum for arbejdet med historiske kilder, der ikke bare udfordrer og underviser elever på ungdomsuddannelser, men som også giver dem en følelse af, at arbejdet er relevant og spændende.

Scenariet introducerer eleverne til forskellige perioder, kilder og genstande igennem direkte arbejde og problemløsning med disse. Eleverne får således ikke kun historisk viden, men også viden om fagets metoder samt en autentisk og spændende oplevelse, der højner deres forståelse af, hvad historiefaget kan bruges til.