Næstved Kommune - Åben Skole

Bæredygtig omstilling igennem folkeskolen

Folkeskolen og omstilling til bæredygtighed. Et tilbud om inspiration fra og sparring med Agenda 21 og Klimarådet.

Annie – kvik og sej

Lille Annie på 7 år, som starter i 1.b i august 2014, vil være en voksen og forhåbentlig fornøjelig samfundsbærende borger i 2035, 2045, 2055. Det er skolens opgave at forberede hende dels til at kunne bidrage med ideer, viden, færdigheder, energi og vilje til omstillingen til bæredygtighed, samt at forberede hende således, at hun kan leve et godt og rigt liv i et århundrede, som måske bliver temmelig udfordrende.

Hun skal kunne bidrage kreativt til den meget grundlæggende omstilling til bæredygtighed, som er forudsætningen for et velfærdssamfund hen gennem århundredet, og det er et spændende projekt for friske hjerner og hjerter. Men hun skal også være robust over for de væsentlige udfordringer, som den store verden kan påtvinge livet i Danmark, så hun under alle omstændigheder kan skabe sig et godt liv. Grundstene lægges i den almendannende folkeskole, og det vil vi i Agenda21 og Klimarådet efter bedste evne gerne bidrage til.

Agenda 21 og Klimarådet i Næstved
Vi er et råd af borgere, som arbejder frivilligt for en omstilling til bæredygtighed. Rådet er oprettet af Næstved Kommune, som støtter os økonomisk. Vi hjælper borgere med aktiviteter, som kan bidrage til omstillingen til bæredygtighed, vi laver oplysningsarbejde og giver kommentarer og forslag til kommunens administration og politiske system.  

Se også: http://www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeEnergi/BaeredygtigUdvikling/Ag…

Vi er en lille forening af frivillige, men mener alligevel, vi har noget at byde på for lærere og skoler, som er optaget af omstillingen til bæredygtighed, og som ønsker, at deres arbejde i skolen skal præges eller måske ligefrem gennemsyres af dette fremtidsperspektiv.

Inspiration og samarbejde
Vi vil derfor tilbyde at hjælpe med at give inspiration og ideer til at spore aktiviteterne i folkeskolerne i Næstved Kommune endnu mere ind på bæredygtighedssporet. Vi har ideer på forskellige niveauer, som hver især er vigtige:

1.    Udvikling af ideer og planer for lokalt baserede undervisningsprojekter og forløb, som retter sig mod en forståelse for og et arbejde for bære- og levedygtighed. Hvad med f.eks. et KlimaNæstved-forløb hvor klimaforandringers lokale effekt bliver mere konkret, og som kombinerer sjove aktioner med kommunens klimaplaner og den seneste IPCC-rapport?

2.    Gentænkning af de traditionelle fag med henblik på at inkorporere bæredygtighedsbetragtninger. Hvordan kan det f.eks. være, at vi kalder det ’verdenshistorie’, når det reelt blot handler om én art – Homo sapiens – og blot de sidste maks. 10.000 år? Er dét virkelig verden, eller er det en smule navlebeskuende? Måske har vi brug for den rigtig spændende ’Big History’, som knytter tingene sammen og dels giver vingesus, dels en forståelse, som er nødvendig for udviklingen af bæredygtighed for alle arter?

3.    Udvikling af skolevisioner, som inkorporerer bæredygtighedsaspektet. Hvad med f.eks. ’På vores skole arbejder vi helt ned i fag, struktur og metodevalg på at udruste eleverne med kreativitet, humør og viden til den grønne omstilling’?

4.    Udvikling af et dannelsesideal for en skole, som almendanner børn til opgaven med at skabe et leve- og bæredygtigt samfund. Hvad med f.eks. ’Det dannede menneske forstår og ser sig selv som en integreret del af den biofysiske verden, som det hver sekund er i vekselvirkning med, og hvis funktioner er afgørende for det gode liv på et tæt befolket planet osv.’?

5.    Udvikling af grundtanker for design og renovation af skolebygninger og indretning, dvs. børnenes fysiske læringsmiljø, som kan gøre, at disse i sig selv kan være læringsmaterialer for bæredygtighed, og som et minimum ikke kommunikerer u-bæredygtighed. Hvad f.eks. med, om skolens stof- og energistrømme var synlige og (overvejende) lukkede? Hvad med, om skolens inventar osv. var reparerbart for børn?

Vi er som nævnt et råd af frivillige, og det, vi kan tilbyde i første omgang, er inspiration og sparring. Ud af dette kan eventuelt vokse et mere praktisk samarbejde om forløb, lokalt relevante materialer osv.

Folkeskolereformen
Vi er klar over, at lærere og skoleledere er optaget af folkeskolereformen og dens praktiske implikationer, og at det måske er et dårligt tidspunkt at komme med flere nye tanker. På den anden side kan det netop være, at det er nu, hvor der er lidt opbrud, at der er plads til og behov for nye indspark. Og desuden kan det ikke nytte, at det påtrængende altid trumfer det vigtige. 
Vi kan således formentlig godt bidrage til en afsøgning af de muligheder for at styrke bæredygtighedsaspektet, som reformen åbner.

Kontakt
Hvis du/I synes, det kunne være interessant at kigge på mulighederne for, at Agenda 21 og Klimarådet kan bidrage til en styrkelse af bæredygtigheds-/grøn omstillingsperspektivet i din klasse, din skole eller din kommune, så kan du kontakte os via rådets formand:
Jakob Jespersen
E-mail:         langevraa@yahoo.com
Telefon:       55 73 30 03
Mobil:          42 55 10 80
 

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Kommunikation, Biologi - Perspektivering, Biologi - Undersøgelse, Geografi - Kommunikation, Geografi - Perspektivering, Geografi - Undersøgelse, Historie - Kronologi og sammenhæng, Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering
Fag:
Biologi, Elevernes alsidige udvikling, Historie, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Bæredygtig udvikling, og hvordan du selv er en del af fremtiden.

Læringsmålene er afhængig af det enkelte forløb.

Sted