Designmuseum Danmark

Bæredygtigt design

Hvordan kan man gennem design nedsætte CO2-forbruget? Hvilke materialer er det hensigtsmæssigt at anvende? Bæredygtighed udgør en ny og særlig udfordring i dagens forbrugssamfund. Klimaforandringer, begrænsede ressourcer og stigende affaldsproblemer udfordrer designere til at finde nye veje, tænke i nye materialer samt nye måder at udvikle produkter på.

Bæredygtighed udgør en ny og særlig udfordring i dagens forbrugssamfund. Klimaforandringer, stigende affaldsproblemer, et truet miljø og voksende ulighed blandt jordens befolkning udfordrer designere til at finde nye veje og tænke på nye måder at udforme produkter på. Vi undersøger, hvordan designeren i hele designprocessen – fra idé til færdigfremstillet produkt – forholder sig til, hvorledes man bl.a. kan skåne miljøet ved at nedsætte CO2-forbruget og anvende materialer, som enten er nedbrydelige eller genanvendelige.

Bæredygtig bambuscykel af Coh & Co.
Bæredygtigt bambuscykel af Coh & Co.
Foto

Coh & Co.

©

Coh & Co.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
850 kr.
Yderligere priser:
1 time: 400 kr.
Max deltagere:
26 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Tekniske skoler
Ungdomsuddannelse:
HF, HTX, STX, VUC
Fag:
Design, Geovidenskab, Samfundsfag
Læringsmål:

• Viden om de parametre, der kendetegner bæredygtigt design
• Viden om, hvordan design kan fremme bæredygtig adfærd
• Kunne analysere og vurdere designobjekter i forhold til bæredygtighed
• Bruge museets samlinger som inspiration
• Udvikle ideer til bæredygtigt design og afprøve disse ved hjælp af modeller

Se alle tilbud fra: