Museum Sønderjylland - Arkæologi

Bag museets kulisser

Eleverne får indsigt i og forståelse for, hvordan arkæologer arbejder, hvordan et museum fungerer som arbejdsplads og institution, og om hvordan viden om vores fortid bearbejdes og frembringes.

En dag på museet hvor der tages udgangspunkt i arkæologi og arkæologiens arbejdsmetoder. Eleverne får indsigt i hvad museet gør ved tingene de har fundet, hvad genstanden kan fortælle om vores historie og hvilke arbejdsopgaver en arkæolog har. Eleverne ser magasinerne, konserveringen og arkiverne. 
De arbejder med arkæologiske problemstillinger og får stillet små opgaver omkring datering, arkivering og konservering.

Faglige nøglebegreber 
Perifert kendskab til forhistoriske tidsperioder, perifert kendskab til arkæologiske dateringsmetoder (typologi,C-14,dendrokronologi), kendskab til og viden om hvad arkæologi som fag og arbejde er. 

I undervisningen vil ovennævnte blive uddybet og arbejdet med. 

Litteraturforslag 
Arkæologisk Leksikon fra 1985 - godt opslagsværk. 
Den rige vestegn- Arkæologi og Naturvidenskab Undervisningsmateriale for 7.-9 kl. fra Kroppedal Museum. 
På sporet af fortiden - arkæologi for alle af Gert H. Rasmussen fra forlaget Klematis

Hvornår
Januar - November, tirsdag - fredag kl. 9 - 15.

Bag_museet_

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1350 kr.
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
4., 5., 6., 7., 8., 9.
Fag:
Dansk, Historie, Natur/teknologi, Samfundsfag