Museum Nordsjælland

Barndom i Hillerød - før og nu

Hvad er Hillerød for en by? Hvordan var den at leve i som barn for 100 år siden? Hvordan er den i dag? Hillerød har igennem de seneste 500 år oplevet store op- og nedture, som har påvirket dagligdagen for byens indbyggere – også børnene. Brande, sygdom og fattigdom har haft indflydelse på livet i byen. Under besøget vil vi med udgangspunkt i museets genstande og udstillinger sammen reflektere over, hvordan børns dagligdag og levevilkår i Hillerød og omegn har ændret sig gennem tiden. Vi vil også drøfte, hvor vi har viden om fortiden fra, og se på kulturgenstande som kilder. I dette tilbud sætter vi fokus på livet som barn i Hillerød uden for skolelivet, med arbejde, fritid, leg og forholdene i familien. Vi har et andet tilbud, "En skoledag for 100 år siden", der koncentrerer sig om den del af børnelivet.

Formidlingen består af en vekselvirkning mellem

  • dialogbaseret undervisning, hvor børnenes egen viden og umiddelbare observationer bliver aktiveret
  • at børnene mærker, smager, løfter osv. sig til viden om fortiden
  • fortællinger om livet i Hillerød med børnearbejde og leg og om de sociale strukturer og institutioner med udgangspunkt i museumsgenstandene og elevernes spørgsmål.

Særlige behov: Elever og klasser med særlige behov er velkomne. Ring og aftal nærmere for tilpasning af forløbene til jeres behov.

Museumsformidlerens rolle: Styrer forløbet og håndterer klassen som helhed. Vi lægger vægt på, at børnene får en positiv oplevelse af mødet med museet og får lejlighed til at udtrykke forundring og stille spørgsmål til de fremmede omgivelser og ting, de oplever.

Lærerens/pædagogens rolle: At støtte urolige /sårbare elever, hjælpe med at dele materiale ud, evt. byde ind med relevante koblinger til det, I har talt om i klassen og lignende.

Barn i Hillerød før og nu Skoletjenesten undervisningstilbud

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Forløbet er gratis for skoler fra museets hjemkommuner, Hillerød, Hørsholm, Gribskov og Fredensborg kommuner. Andre skoler betaler 350 kr. pr. klasse. Ring og hør vedr. mindre grupper, f.eks. specialklasser
Max deltagere:
27 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
1., 2., 3., 4.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Samfundsfag, Sproglig udvikling
Læringsmål:
- Eleven har viden om livsgrundlag og produktion før og nu.

- Eleven kan sammenligne tidligere tiders livsvilkår og fællesskaber med eget liv.

- Eleven kan bruge kulturgenstande som kilder til fortiden.

- Eleven kan placere elementer fra historien tidsmæssigt i forhold til hinanden.