Museum Nordsjælland

Besættelse og befrielse i Hørsholm 1940-1945

"Besættelse og befrielse i Hørsholm 1940-1945" tilbyder en vandretur i besættelsestidens Hørsholm med museumsformidleren og evt. besøg i bunkeren, hvor der vises eksempler på arkivmateriale og aviser fra besættelsestiden i Hørsholm.

Museum Nordsjællands tilbud om besættelse og befrielse i Hørsholm 1940-1945 

Hørsholm Lokalarkiv og bunker: Besættelse og befrielsen med vægt på spørgsmålet om tilslutning til nazisterne og Gestapos tilstedeværelse, overlægen, der introducerede racehygiejnen i Danmark, levn fra en ung mands ophold i Theresienstadt, begivenhederne i relation til interneringen af såkaldte stikkere, tyskerpiger og værnemagere samt husningen af tyske flygtninge i efterkrigstiden. Forløbet afvikles i en bunker fra den kolde krigstid, der også fungerer som museets magasin med bl.a. aviser fra perioden.

Besøgene supplerer og kvalificerer undervisningsforløb i klassen om besættelsestiden. Eleverne bliver introduceret til ikke-digitale kilder i form af originale dokumenter, billeder og genstande i de miljøer, hvor begivenhederne fandt sted. Det giver dem en bedre indsigt i kildebegrebet, og det fx at kunne skelne mellem levn og beretning og genstande m.m. skaber en umiddelbar og sanselig kontakt med fortiden.

 

Besættelsestid i Hørsholm, Armbind og jødestjerne fra Museum Nordsjælland
©

Museum Nordsjælland

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2½ time
Pris:
500 kr. Gratis
Yderligere priser:
Undervisningstilbuddet er gratis for Museum Nordsjællands hjemkommuner - Fredensborg, Hillerød, Gribskov og Hørsholm. Øvrige skoler koster 500 kr. pr. klasse. Ring og hør nærmere vedr. mindre grupper, specialklasser m.m.
Max deltagere:
27 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Historiebrug, Historie - Kildearbejde, Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Historie, Samfundsfag, Tysk
Læringsmål:
Eleven har viden om og kan redegøre for, hvad der skete i Danmark og i Nordsjælland under Besættelsen.

Eleven kan formidle resultater af en gennemført undersøgelse af museets kilder.

Eleven kan med faglige begreber vurdere forskellige typer kilder om Besættelsen og begivenhederne i Nordsjælland.