Næstved Kommune - Åben Skole

Besøg byrådssalen med rundvisning og debat

Team Byråd og Direktion tilbyder folkeskolerne i Næstved Kommune muligheden for at komme på besøg og få rundvisning i Byrådssalen på rådhuset.

Borgmester Carsten Rasmussen vil holde et halv times oplæg om borgmesterens rolle i et byråd og om sit daglige embede. Hvordan arbejder et byråd, og hvem kan opstille?     
Efter oplægget ved borgmesteren vil der være en times mulighed for, at eleverne kan deltage i en politisk debat, som skolerne på forhånd har forberedt inden arrangementet på rådhuset. Debatten kan f.eks. tage udgangspunkt i, at eleverne bliver delt op i partier og skal diskutere et lokalt politiske dilemma i Næstved Kommunes regi. Under debatten vil en medarbejder fra borgmestersekretariatet stå til rådighed og evt. være behjælpelig med at facilitere debatten.

Forud for besøget kan der arbejdes med:
Byrådets sammensætning. 
Klip fra byrådsmøder, herunder mødets formelle opstart, rollefordeling mellem borgmester, kommunaldirektør og sekretær, mødekulturen. Se gerne en fuld beslutningssag.

Forslag til debatforløb:

Til debatten kan klassen inddeles i grupper af ca. 4 og få tildelt en holdning til forskellige emner. Op til 7 grupper.

Alternativt skal de påtage sig en partirolle.

Der debatteres i ca. en halv time til tre kvarter, og derfor er der plads til to-tre emner. 

Debatemner kan eksempelvis være omkring:
Havneudvikling
Ungdomsmiljøer i kommunen generelt
Det kommende svømmehalsprojekt
Skoleområdet 

Grupperne finder selv argumenter for og imod. 

Til afviklingen af debatten kan vælges en elev, der bliver borgmester, indtager pladsen i front og er debatleder. Læreren placerer sig ved siden, som facilitator, eller som nævnt kan medarbejderen fra borgmestersekretariatet være behjælpelig som facilitator.  

Kontakt Lotte Nytofte Nielsen senest 1 måned før ønsket besøg.

Byrådssal

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Samfundsfag - Politik
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleven får indsigt i borgmesterens rolle og borgmesterembedet
Eleven får viden om byrådets virke