Odsherred - Åben Skole

Besøg H. Lundbeck A/S

Sygdom, krop og kemi. Kom ud og lær om sygdom, krop og kemi hos H. Lundbeck A/S. Igennem dette fællesfaglige forløb i fysik/kemi, geografi og biologi vil eleverne lære om kroppen, og hvordan medicin virker. På virksomhedsbesøget vil de opleve, hvad H. Lundbeck A/S arbejder med inden for medicin og sundhed.

Undervisningsforløbet her er udviklet til fysik/kemi, geografi og biologi på 8.-9. årgang, og det opfylder en række Fælles Mål under Undersøgelse, Modellering, Perspektivering og Kommunikation inden for alle tre fag. Det kan derfor bruges som tema til den fællesfaglige naturfagsprøve ved Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse (FP9).

Fokusområder

Klassen skal arbejde med sygdomme, der passer til den virksomhed, I skal besøge. Det kan være hudsygdomme, hjertesygdomme, angst, depression, stoffer, kroppen ikke selv producerer, osv.

I skal samtidig sikre, at eleverne har den fornødne viden inden for de faglige områder om kroppen, der er relevante ved den pågældende sygdom: Huden, Respiration, hjerte og blod, Indre organer, Hjernen og nervesystemet, Fordøjelsessystemet og blod, Muskler og skelet.

Forløbet

Eleverne præsenteres for en relevant del af virksomheden. Det kan være et forskningsområde, et laboratorium, dele af produktionen og pakningen eller andet, der er specielt for netop deres virksomhed. Virksomhedsrepræsentanten vil lægge vægt på:

  • Hvad kan medicinen, som fremstilles (hvad skal den hjælpe imod)?

  • Hvordan passer det, I ser, ind i flow fra forskning til produktion til pakning til apotek?

  • Hvilken opgave og uddannelse har de medarbejdere, I møder undervejs?

Dette undervisningsforløb er også et bidrag fra virksomhederne og DA til det tværfaglige emne uddannelse og job samt åben skole. Det giver alle elever en almen viden om det private erhvervsliv og dermed det samfund, de indgår i.

Tidsforbrug
Undervisningsforløbet har samlet set et omfang på 5-6 ugers undervisning, hvor virksomhedsbesøget er medregnet. Det er beregnet ud fra 2-4 naturfaglige lektioner/uge. Sammenlagt er der 12 lektioner på skolen à 45 minutter. Virksomhedsbesøget varer ca. 2,5 time ekskl. transport.

Forberedelse
Chancen for, at besøget bliver en god oplevelse for alle parter, stiger betragteligt, hvis eleverne er godt forberedt og kender planen for besøget. I højre side finder du lærervejledningen, hvor du blandt andet kan læse mere om undervisningsforløbet og forberedelserne til virksomhedsbesøget. Virksomhederne har fået en tilsvarende vejledning, den kan du også se i højre side.

Spørgsmål til det faglige indhold:

Anders Mikkelsen
DA Åben Virksomhed
29 20 03 83
ami@da.dk

BEMÆRK: Besøg hos H. Lundbeck A/S skal foregå med én klasse ad gangen.

Lundbeck

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
8., 9.
Kompetenceområde:
Fysik/kemi - Kommunikation, Fysik/kemi - Modellering, Fysik/kemi - Perspektivering, Fysik/kemi - Undersøgelse
Fag:
Biologi, Elevernes alsidige udvikling, Fysik/kemi, Uddannelse og job
Læringsmål:
Når forløbet er gennemført:

Kan eleven undersøge, hvad sygdommen skyldes (undersøgelse)

Kan eleven undersøge, hvordan sygdommen kan helbredes (undersøgelse)

Kan eleven anvende modeller til at få oplysninger om sygdommen (modellering)

Kan eleven udvikle en model over de data, som eleven har indsamlet i sine undersøgelser af sygdommen (modellering)

Kan eleven vurdere, hvordan miljø påvirker økosystemer (perspektivering)

Kan eleven diskutere løsnings- og handlingsforslag i forhold til problemstillinger omkring sundhed (perspektivering)

Kan eleven med fagord og faglige begreber argumentere for sit undersøgelsesdesign og sin konklusion (kommunikation)

Se alle tilbud fra: