Heerup Museum

BILLEDANALYSE - DET VAR KATTENS

I forbindelse med udstillingen DET VAR KATTENS, som åbner d. 7. februar 2020, tilbyder Heerup Museum en 2 timers workshop, hvor eleverne stifter bekendtskab med Heerup og andre danske kunstnere ved at arbejde fokuseret med billedanalyse.

Billedanalyse-workshoppen starter med en dialogbaseret omvisning, hvor klassen går på opdagelse i udvalgte værker af Heerup, Willumsen, Mogens Zieler og samtidskunstnere som bl.a. Arne Haugen Sørensen og Julie Nord. Vi vil samtale værknært i mødet med de forskellige billedgenrer med henblik på at styrke elevernes evne til at sætte ord på billeders opbygning, indhold, budskab og funktion. Vi arbejder målrettet med at identificere de enkelte billedelementer ift. form, farvevalg, beskæring/komposition, perspektiv og maleteknik, hvor kattens komplekse væsen og betydning, der trækker på gamle folkefortællinger, eventyr og overtro, danner ramme om udstillingens mangfoldige værker.

Efter den dialogbaserede omvisning får klassen mulighed for at gå i dybden med et selvvalgt værk i den aktuelle udstilling. Vi gennemfører først en række øvelser med brainstorm, skitsetegninger og anmeldelser for at skabe et varieret afsæt for oplevelsen af de forskellige værker. Dernæst arbejder eleverne videre i grupper med et selvvalgt værk, som de skal reflektere over og analysere ud fra konkrete stillede spørgsmål. Til sidst skal hver gruppe præsentere deres analyse i et kort mundtligt oplæg. Arbejdet med billedanalytiske begreber fremmer en balance mellem intuitive og analyserende tænkemåder, hvor eleverne både får mulighed for at inddrage egne erfaringer og tilegne sig redskaber til analyse af kunstværker generelt. Ud fra de praktiske hjælpemidler, vi har arbejdet med, skal eleverne begrunde deres forståelse af billederne, strukturere deres oplæg og ikke mindst respektere hinandens forskellige opfattelser af et billedes indhold og betydning.

Værk af Julie Nord. Venligst udlånt af Sydvestjysk Kunstcirkel
Julie Nord: Small Brown Drawing, 2016.
©

Heerup Museum

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
2 timer
Pris:
720 kr.
Yderligere priser:
Nedsat pris à 200 kr. for skoler i Rødovre Kommune
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst, Dansk, Håndværk og design
Læringsmål:
Forløbet opfylder følgende færdigheds- og vidensmål for faget billedkunst efter 5. kl.:

Eleven har viden om farvelære, eleven kan kategorisere ud fra centrale perioder, eleven har viden om stilarter og formsprog, eleven kan analysere balance og rytme i billeder, eleven kan redegøre for billedsymbolers betydning, eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst, eleven kan analysere billeders funktion i en given kontekst, eleven har viden om billeders kommunikative funktion, eleven kan genrebestemme billeder, eleven har viden om billedkulturens billedgenrer, eleven kan analysere synsvinklers betydning i billeder, eleven har viden om fugle-, frø- og normalperspektiv, eleven har viden om blikpositioner, eleven kan formidle viden med billeder.