Naturcenter Amager Strand

Biologens arbejdsmetode - Enkeltfagligt forløb

Eleverne skal prøve kræfter med biologens praksisfaglighed og komme helt tæt på anatomi og tilpasning hos krabber, muslinger og fisk.

Eleverne skal arbejde systematisk og struktureret med én problemstilling inden for biologens praksisfaglighed, når de skal dissekere og undersøge havets dyr.

Eleverne skal dissekere fisk, muslinger og krabber, og undervejs i forløbet introduceres de for forskellige typer af tilpasninger hos arterne, og hvordan disse fungerer. Vi sammenligner arternes anatomi og fysiologi med menneskets for at finde forskelle og ligheder, og beskæftiger os blandt andet med organernes og sansernes funktioner.

Forløbet styrker elevernes overordnede forståelse for biologien og giver dem et fagsprog og en række værktøjer og metoder til at arbejde praktisk og autentisk med biologens praksisfaglighed. 

Biologens arbejdsmetode.

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
5 timer
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Forløbet er forbeholdt folkeskoler fra Københavns Kommune
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse
Fag:
Biologi
Læringsmål:
Arbejde systematisk og detaljeret.
Håndtering (finmotorisk) af dissektionsudstyr.
Kendskab til anatomi og navne på organer generelt samt
at kunne drage paralleller til det, de kender fra
mennesker.
Anatomi - hvordan organerne ser ud.
Fysiologi - hvordan organerne virker.
Der lægges vægt på en snak om etik med udgangspunkt
i dissektioner.

Se alle tilbud fra: