Fjord&Bælt

Biotopbeskrivelse

Vi undersøger og beskriver et lavvandet fjordområde i Kerteminde Fjord. Hvilke dyr lever hvor og hvorfor? Forløbet starter med en kort introduktion til området. Derefter undersøger eleverne, iført waders, biotopen, og ved hjælp af planktonnet, rejehove, net og sedimentsigter indsamler eleverne planktonprøver, tang og dyr til bestemmelse. Efter indsamlingen inddeles eleverne i grupper for at bestemme og registrere de indsamlede dyr og planter. Til slut præsenterer de enkelte grupper deres resultater for de andre elever. Forløbet kan også bruges i forbindelse med undervisning i klassifikation.
artsbestemmelse

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
3 timer
Pris:
1440 kr.
Yderligere priser:
plus 40 kroner per elev/lærer

Om tilbuddet

Målgruppe: Ungdomsuddannelse
Erhvervsuddannelse:
Læreruddannelser
Ungdomsuddannelse:
HF, STX, VUC
Fag:
Biologi
Læringsmål:
At få kendskab til generel kvantitativ dataindsamling inden for det biologiske felt via en udbredt videnskabelig metode, hvor eleverne får indblik i systematik, generel biologisk forståelse og de forskellige biologiske systemers sammenhæng.

Se alle tilbud fra: