Hjørring Kommune

Børns møde med kunsten

Få besøg af en kunstner i institutionen.

Få besøg af en musiker, en danser, en forfatter, en fotograf, en designer, en arkitekt, en billedkunstner eller en skuespiller. 

"BØRNS MØDE MED KUNSTEN" skaber mulighed for, at nordjyske børn møder kunstnere i spændende, inddragende forløb. Man kan søge om støtte til kunstnerens honorar og transport. Vi forsøger at have et bredt felt af billedkunstnere, musikere, forfattere, dansere, scenekunstnere, fotografer, designere osv. i vores ordning, primært fra Nordjylland. 

Først finder I et kunstnermatch!

BMMK er med til at skabe rammer for, at flere børn kan møde en kunstner. Samarbejdet mellem institutionen og den professionelle kunstner giver muligheder for spændende, inddragende forløb og æstetiske læreprocesser.

På hjemmesiden under "medvirkende kunstnere" kan I gå på opdagelse i et fagligt bredt udvalg af billedkunstnere, scenekunstnere, musikere, forfattere, dansere, fotografer, designere m.m.

I kan ligeledes lade jer inspirere af andre institutioners projekter eller se, hvilke specielle forløb kunstnerne tilbyder.

Forventningsafstemning og ansøgning

Når I har fundet en kunstner, som matcher jeres ønsker og idéer, kontakter I vedkommende og hører, om datoer, timetal, indhold og forventninger kan blive til et frugtbart samarbejde. Derefter laver I en ansøgning senest 4 uger før projektets start.
(Ansøgningsmodul findes på hjemmesiden)

Såfremt projektet godkendes, modtager I samt kunstneren en kontrakt fra BMMK inden for 3 uger. 
Såfremt projektet ikke godkendes, får I besked derom inden for 3 uger. 

Honorar og vilkår

Projekter skal have en varighed på min. 10 timer og max. 40 timer.

Skolen/institutionen/projektholder får 60 % af både kunstnerhonorar og startbeløb refunderet.
Kunstnerens aflønning er 350 kr. i timen + et startbeløb på 2.500 kr.

Et ti timers forløb koster eksempelvis 2.400 kr.

Aflønningen er for arbejdstiden på skolen/projektet. Dvs. hvis kunstneren starter undervisningen kl. 8.00 og er færdig kl. 13.00, tæller det for 5 timer.
Startbeløbet er tiltænkt forberedelsesmøder og evaluering af projektet.

Efter projektet afregner skolen/institutionen hele beløbet med kunstneren (kunstneren sender oftest en faktura). Når BMMK dernæst modtager en evaluering fra institutionen (på hjemmesiden), modtager I snarest refusion (alt dette står også på kontrakten).

Læs mere om ordningen på bmmk.dk

Børns møde med kunsten

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
Eksempel: 10 timer koster 2.400 kr.

Om tilbuddet

Målgruppe: Dagtilbud
Alderstrin:
1, 2, 3, 4, 5, 6
Læreplanstemaer:
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Kultur, æstetik og fællesskaber
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling
Læringsmål:
-

Se alle tilbud fra: