Aabenraa Bibliotekerne

Bookcamp for udskolingen

1. besøg: Oplevelseslæsning
Forløbet indledes med højtlæsning af en fælles roman i tre forskellige stemningsfulde scenarier – gerne med forskellige oplæsere. De stemningsfulde scenarier kan for eksempel være et mørkt og uhyggeligt kælderrum, et lyst rum med fin udsigt eller måske ude i naturen under et træ? Herefter en fælles samtale om, hvordan stemninger og oplæsningsstemmer påvirker oplevelsen af historien. Ud fra den viden planlægger eleverne parvis en højtlæsningssituation for deres venskabsklasser, og denne skal afvikles på skolen inden næste besøg på biblioteket.

2. besøg: Kreativt arbejde med romanen
Dagen indledes med øvelsen 'fælles hukommelse', hvor vi genopfrisker bogens handling i fællesskab. Herefter arbejder eleverne kreativt med bøgerne. Lærer og bibliotekar har på forhånd valgt den aktivitet, klassen skal arbejde med.

Arbejde på skolen imellem biblioteksbesøg
Imellem besøgene er der opgaver, som klassen skal arbejde med. Dels skal de læse eller lytte et stykke videre i bogen, men også færdiggøre det arbejde, de har påbegyndt. Efter første besøg skal de afvikle højtlæsning for deres venskabsklasse, efter andet besøg skal de færdiggøre det kreative arbejde.

Sted: Jeres skole eller biblioteket

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Max deltagere:
30 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Dansk - Læsning
Fag:
Dansk
Læringsmål:
Eleven kan styre og
regulere sin læseproces
og diskutere teksters
betydning i deres
kontekst.

Eleven kan udtrykke
sig forståeligt, klart og
varieret i skrift, tale,
lyd og billede i en form,
der passer til genre og
situation