Rudersdal - åben skole

Børn gror i natur

Friluftsaktiviteter kan være et godt supplement til klasseundervisning og de mere traditionelle idrætsaktiviteter. Friluftsaktiviteter kan bringe andre kompetencer i spil hos eleverne, styrke de sociale relationer og udfordre elevernes fysiske færdigheder.

Friluftsaktiviteter kan integreres på mange måder i undervisningen fx:
- som valgfag
- som et forløb i idrætsundervisningen, herunder som eksamensemne
- som et forløb i den understøttende undervisning
- som aktiviteter eller udeskoleforløb i øvrige fag
- som en lejrskole eller udflugt
 
Friluftsrådet har testet og udviklet undervisningsmaterialer til at integrere friluftsliv i skolen. Materialerne dækker både konkrete aktivitetskort, videnskort, længere undervisningsforløb, vejledninger til valgfag og afgangsprøven i idræt.

Alle materialer kan downloades gratis her

Ingen booking er mulig, men spørg Friluftsrådet om inspiration, eller kontakt Rudersdal Kommune om muligheder tæt på din skole.

Børn Gror I Natur

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Gratis

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Biologi - Undersøgelse, Elevernes alsidige udvikling, Geografi - Undersøgelse, Natur/teknologi - Undersøgelse, Uddannelse og job - Personlige valg
Fag:
Billedkunst, Biologi, Elevernes alsidige udvikling, Geografi, Madkundskab, Natur/teknologi
Læringsmål:
https://www.friluftsraadet.dk/friluftsliviskolen

Se alle tilbud fra: