Kongernes Samling - Koldinghus

Branden på Koldinghus

- Kildekritisk opgave

Midt om natten d. 29. marts 1808 udbrød en brand på Koldinghus. Hvorfor det gamle slot brændte, findes der i dag to forklaringer på. Den ene forklaring er ret enkel: Koldinghus brændte ved et hændeligt uheld, hvor spanske soldater kom til at fyre lidt for kraftigt op i kakkelovnen. Den anden forklaring er højdramatisk. Branden var et forsøg på at slå den kommanderende general Bernadotte ihjel ved at brænde ham inde. Soldaterne hadede ham og nu skulle han dø.

Eleverne skal ved at undersøge kilderne til forløbet under branden finde ud af, hvilken forklaring der er den rigtige. Bagefter vil vi kigge på, hvordan vi i dag kan bruge kildekritik, som et værktøj i vores hverdag. Hvad gør man f.eks. hvis der kommer en mail fra skattevæsenet om, at man skal have penge tilbage, eller banken pludselig ringer og fortæller, at forbrydere er ved at lænse ens bankkonto?

Slotsruinen
Slotsruinen
Foto

Kolding Stadsarkiv

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
Gratis
Yderligere priser:
Gratis for Kolding Kommunes skoler. For skoler fra andre kommuner er prisen 500 kr.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Historie - Kildearbejde
Fag:
Historie
Læringsmål:
Undervisningen arbejder hen imod, at eleverne
- kan fortælle om spor i lokalområdet der kan fortælle om fortiden
- kan læse historiske kilder og udtrykke sig om deres indhold
- har viden om kildehistoriske begreber
- har viden om konsekvenser om samspil mellem dansk historie og omverdenen