GeoCenter Møns Klint

Byg en rigtig dino

Hvad er en dinosaur? Hvordan så knoglerne ud? Hvordan var livet i Triastiden?

Sammen med en naturvejleder møder eleverne GeoCenter Møns Klints store dinosaurskelet fra en Plateosaur og er med til at samle skelettet til det enorme dyr. Tættere kommer man ikke på dinosaurerne, og undervisningen danner udgangspunkt for en diskussion om fortidens dyreliv. I særudstillingen "Den Første Dinosaur" udforsker eleverne de mange dinosaurfund, som GeoCenter Møns Klint udgravede på Grønland i 2012, og introduceres til kapløbet mellem Triastidens to store dyregrupper: dinosaurer og øgler.

Hvis I ikke kan få nok af dinosaurer, er dette forløb det HELT rigtige!

Byg en rigtig dinosaur
Byg en rigtig dinosaur
Foto

GeoCenter Møns Klint

©

GeoCenter Møns Klint

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
1½ time
Pris:
90 kr.
Yderligere priser:
Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.
Max deltagere:
28 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Natur/teknologi - Kommunikation, Natur/teknologi - Modellering, Natur/teknologi - Perspektivering, Natur/teknologi - Undersøgelse
Fag:
Natur/teknologi
Læringsmål:
Efter 4. klassetrin
Eleven har viden om sammenlignende anatomi
Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Eleven kan konstruere enkle modeller
Eleven har viden om symbolsprog i modeller
Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning
Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden
Eleven har viden om naturområder
Eleven har viden om fagord og begreber

Efter 6. klassetrin
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet
Eleven har viden om organismers opbygning og nedbrydning af stof
Eleven har viden om enkle principper i pladetektonikken
Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling
Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber 

Se alle tilbud fra: