Hørsholm Bibliotek

COBOSTORIES - Stop Motion Maker Space

Stimulér de naturligt nysgerrige børn til at skabe og tænke innovativt. Til at få lyst til at få nye idéer til at tage form og føle entreprenørskab. Hvis du allerede nu tænker, at du vil blive bedre til at integrere teknologiforståelse i skolens fag, så er det her et oplagt sted at starte.

Hvad skal der til for at fortælle en historie? Hvad kræves der, når du skal formidle et budskab, så andre forstår det? Hvordan får vi det digitale og teknologiske til at gå hånd i hånd med det analoge?

Gennem hands-on-arbejde i grupper omkring et Stop Motion stariv, et tegneværksted og digitalt medie, bliver det meget tydeligt for børnene, at der er en bestemt rækkefølge i en arbejdsproces. Mangler der noget? Har vi sprunget noget over? Skal der lyd på, eller er det fint, som det er? 

Børnene skaber i fællesskab et produkt ud fra en given opgave; alle hænder er nødvendige, for at opgaven lykkes – og iPad'en, ja, den bliver et arbejdsredskab på lige fod med farver, blyanter og saks.

Forslag til emner (og det er kun fantasien, der sætter grænsen!)

  • Indskoling: Visualiser et regnestykke, slutningen eller en scene fra en historie, årstiderne...
  • Mellemtrin: Visualiser et regnestykke - hvordan man ganger og dividerer, brøkregning, videredigtning, personbeskrivelser, evolution, avokadoens rejse, mobiltelefonens dele...

Hvor lang tid tager en workshop?

Når I tilmelder jer, så taler vi om rammerne for jer: Hvor lang tid vil I bruge? Er det en opstart på et forløb eller en afslutning på noget, I har arbejdet med? Kommer I til os på biblioteket, eller skal vi besøge jer i jeres rammer? Så tager vi den derfra ;-) 

Som tommelfingerregel kan man sige, at hvis I er en indskolingsklasse der fx. arbejde med små regne-film, vil 2 lektioner sikkert passe, og er I en mellemtrinsklasse, der arbejder med avokadoens rejse fra Sydamerika til Europa, vil det nok passe med 4-5 lektioner.

Rimehistorier på biblioteket
COBO - rimehistorier
Foto

CLB

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
0., 1., 2., 3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Dansk - Fremstilling, Dansk - Kommunikation, Drama - Dramaproduktion, Filmkundskab - Filmproduktion, Fysik/kemi - Modellering, Geografi - Modellering, Matematik - Matematiske kompetencer
Fag:
Dansk, Engelsk, Fransk, Historie, Innovation og entreprenørskab, Kristendomskundskab, Madkundskab, Matematik, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Eleverne skal i faget teknologiforståelse udvikle faglige kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de konstruktivt og kritisk kan deltage i udvikling af digitale artefakter og forstå deres betydning.

Elevernes mestring af faget fordrer en beherskelse af digitale designprocesser og af digitale teknologiers sprog og principper med henblik på interaktivt og i samarbejde at kunne analysere, designe, konstruere, modificere og evaluere digitale artefakter til erkendelse og løsning af komplekse problemer.