Ringsted Galleriet

COLLAGE

Med udgangspunkt i Ringsted Galleriets udstillingsprogram JUBILÆUM 2022, hvor man bl.a. kunne finde værker af Arthur Köpke (1928-77), vil eleverne på denne workshop arbejde med collage.

Arthur Köpke er en toneangivende kunstner i Dansk Kunst. Han var med til at introducere den internationale Fluxus-bevægelse i Danmark og er derfor også en af hjørnestenene i Ringsted Galleriets historie med en retrospektiv udstilling i 1984. Collagen var et ydet medie for Arthür Köpke, hvor egne skriblerier skaber nye sammenhænge i fundet billedmateriale fra f.eks. massemedier. Lignende tendenser ser man også hos nogle af Ringsted Galleriets nulevende kunstnere. På workshoppen kigger vi bl.a. nærmere på disse kunstneres værker fra fortid og nutid – og med hjælp af bl.a. farvet karton og udvalgte motiver fra blade og bøger skaber vi nye, nutidige universer, som relaterer til vores egen hverdag.

Undervisningen tilpasses klassetrin. I de lavere klassetrin er der fokus på formgivning, mens elever på valghold tilbydes mere teori og kunsthistorie.

Undervisningsforløb: understøtter genstandsområdet ’plane flader’

Materialer: karton, saks, brugte blade og bøger

Varighed: 4 timer (kan justeres efter behov)

Klassetrin: 2.-10. klasse

Collage af Arthur Køpcke, fra Kunst på Arbejdes samling
Collage af Arthur Køpcke, fra Kunst på Arbejdes samling
Foto

Kunst på Arbejde

©

Kunst på Arbejde

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Varighed:
4 timer
Pris:
Gratis
Max deltagere:
25 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Kompetenceområde:
Billedkunst - Billedanalyse, Billedkunst - Billedfremstilling, Billedkunst - Billedkommunikation
Fag:
Billedkunst
Læringsmål:
Udover det praktiske vægter vi også kommunikation. Det sproglige er en naturlig del af vores praktiske arbejde, vi bruger fagtermer dels for at introducere billedkunstnerisk faglighed og dels for at få præciseret de praktiske intentioner.

Læringsmål:
– Billedfremstilling (fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur som vekslende tilgange til billedarbejde etc.)

– Billedkundskab (Eleverne skal arbejde med at beskrive billeder og billedindtryk ved hjælp af ord og diskutere egne og andres billeder etc)

– Visuel kommunikation (Eleverne skal arbejde med at fremstille og bruge billeder og visuelle udtryk som middel
til kommunikation)