Jernaldermiljøet i Vingsted

Dagligliv og håndværk i jernalderlandsbyen (proces)

Rollespil med fokus på arbejdsprocesser, der tager udgangspunkt i vores viden om jernalderens håndværk.

Indhold og forløb
I jernalderen begyndte man for alvor at se forskellige håndværk etableret som selvstændige erhverv. I værkstederne arbejder eleverne med forskellige processer, som knytter sig til værkstederne. Smedene kan f.eks. svide kul, og pottemagerne kan sanke træ i skoven og brænde lerkar.

Gennem dette forløb får eleverne et nærmere indblik i, hvordan man levede i jernalderen, og hvordan dagligdagen kan have været i den enkelte familie og i landsbyen.

Eleverne får mulighed for at fordybe sig i jernalderens daglige gøremål, madlavningen, brændehugning og indsamling af urter.

Jernalderfolkets livsgrundlag var dog stadig jorden og husdyrene – alle var også bønder. Sammen med bonden får eleverne kendskab til arbejdet med dyr og marker og jernalderens redskaber.

Arbejdet vil tage udgangspunkt i nogle af følgende dagligdagsaktiviteter og håndværk:

  • Madlavning
  • Bonde
  • Smedehåndværk
  • Træhåndværk
  • Tekstilhåndværk
  • Pottemagerhåndværk
  • Krigertræning
  • Kamplege

På planlægningsmødet aftales, hvilke aktiviteter der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, det er afgørende for valget af aktiviteter. I visse tilfælde som f.eks. ved meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Mand svider kul
Mand svider kul
Foto

VejleMuseerne/Margrethe Ellegaard

Tilmelding

Fakta

Dato og pris

Tidspunkt:
-
Pris:
Yderligere priser:
Ophold i jernaldermiljøet koster pr. elev: 70 kr. pr. dag UDEN overnatning og 80 kr. pr. dag MED overnatning. Derudover kommer udgifter til madvarer, som skolerne selv medbringer.
Max deltagere:
55 deltagere

Om tilbuddet

Målgruppe: Grundskolen
Klassetrin:
3., 4., 5., 6.
Kompetenceområde:
Historie - Kronologi og sammenhæng
Fag:
Elevernes alsidige udvikling, Håndværk og design, Historie, Madkundskab, Natur/teknologi, Samfundsfag
Læringsmål:
Arbejdsprocesser knyttet til håndværk, markarbejde, dyrehold og mad.